Начало/Бланка за събиране на подписи за НГИ „Майки срещу войната“

Бланка за събиране на подписи за НГИ „Майки срещу войната“

Свалете подписката тук

Искания на подписката за национална гражданска инициатива "Майки срещу войната":

1). В Народното събрание:

Народното събрание да не приема последващи решения за оказване на военна и военно-техническа помощ на Украйна

2). В Министерски съвет:

2.1.       Министерски съвет да оспори пред Конституционния съд решение на Народното събрание от 03.11.2022г. за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България, обнародвано в Държавен вестник бр. 89 / 2022г, поради нарушаване на принципа на разделение на властите и изземване от страна на Народното събрание на правомощия на Министерски съвет по чл. 105 ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България.

2.2.       Министерски съвет да не изпълнява решение на Народното събрание от 03.11.2022г. за оказване на военна и военно-техническа подкрепа на Украйна и укрепване на отбранителните способности на България, обнародвано в Държавен вестник бр. 89 / 2022г. до произнасяне на Конституционния съд за неговото съответствие с Конституцията и да не се превръща в съучастник в нарушението ѝ.

2.3.       Министерски съвет да положи усилия и предприеме всички възможни действия през съответните европейски институции и международни организации за иницииране на мирни преговори, прекратяване на военните действия и мирно уреждане на военния конфликт.

Свалете подписката тук