Начало/Водата в Търговище поскъпва, 46 селища са на режим, инвестициите намаляват, а загубите на вода ще се увеличат

Водата в Търговище поскъпва, 46 селища са на режим, инвестициите намаляват, а загубите на вода ще се увеличат

15.02.2020

Мая Манолова изпрати становище до КЕВР за цената на водата в област Търговище
Председателят на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ Мая Манолова изпрати становище до председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) доц. д-р Иван Иванов относно Доклада на КЕВР за одобряване на бизнес плана на ВиК-Търговище за периода 2017 – 2021 г. и за одобряване на нови, драстично по-високи цени на водата в област Търговище.

В становището Манолова посочва, че през месец януари 2020г. близо 11 000 души в 46 населени места в област Търговище живеят на воден режим.

Като пример са посочени село Козма Презвитер, където водата се пуска за един ден, а след това по 26 дни няма вода. В село Българаново получават вода през десет дни, а в село Могилец водата се пуска за шест часа на всеки 15 дни.

В становището до КЕВР се разкритикува начинът на одобряване на по-високата цена. На извънредно заседание на Водната асоциация управителят на ВиК-Търговище представя на присъстващите на събранието, че жителите на Търговище и Попово ще заплащат по 3,26 лв. за един кубик вода, на Омуртаг и Антоново 2,86 лв. за кубик, а за Опака 2,58 лв.

За селата, които са на гравитачно водоснабдяване, повишението на цените се предвижда да бъде от 0,98 лв/куб.м. на 2,58 лв/куб.м.

Протоколът  от заседанието не е публикуван на Интернет страницата на областната управа, а бизнес планът за периода 2017-2021г. на ВиК-Търговище е одобрен.

От приемането на бизнес плана с включени цени на ВиК-услугата през декември 2019г. до момента на провеждане на общественото обсъждане на 11 февруари предвиденото покачване цената на водата не е публикувано на сайта на ВиК-Търговище.

Екипът на гражданската платформа „Изправи се.БГ“ установи и несъответствия между данни в Доклада, публикуван от КЕВР и данните в бизнес плана на ВиК-Търговище за периода 2017-2021г.

Сред несъответствията е разлика между планираните инвестиции в бизнес плана на ВиК-Търговище и решението за инвестиционните разходи на общинския съвет в Търговище. Общинският съвет е одобрил инвестиционна програма в размер на 4,12 млн. лв. за периода 2017-2021г, а в доклада на КЕВР инвестиционните разходи са заложени с 381 хил. лв. по-малко - в размер на 3.74 млн лв.

В становището, Манолова и екипът й искат обосновка на предвидените в бизнес плана по-малки количества вода. Предвижда се разлика от 2 510 645  куб.м. за периода 2019-2021г, а през 2019 г. към ВиК-Търговище са преминали допълнително около 30 000 човека от общините Попово и Опака и отделно нови стопански, обществени и търговски потребители.

На фона на тежкото състояние с недостига и загубите на вода в областта, на присъединяването на допълнително около 30 000 души от община Попово и Опака към ВиК Търговище и предвид предвиденото поскъпване на водата, е неясно защо с повече потребители, по-висока цена и крайна нужда от инвестиции се предвижда в бизнес плана загубите на вода да нараснат още, а разходите за инвестиции да намалеят, посочват от гражданската платформа.

Текст на становището

Тагове: