Начало/Дарения за кампанията към 25 октомври 2019 г.

Дарения за кампанията към 25 октомври 2019 г.

25.10.2019

В Изборния кодекс и в решенията на ЦИК няма предвидено законово задължение за Инициативните комитети да поддържат интернет страница, на която да публикуват информация, свързана с финансирането на кампанията.

Инициативният комитет изпълнява своевременно и стриктно задължението за предоставяне на съответната информация относно финансиране на предизборната кампания, и същата е достъпна на официалната интернет страница на СМЕТНАТА ПАЛАТА

Към дата 25 октомври 2019 г., дарителите на кампанията са 147 души, посочени в съответния регистър на Сметната палата.

Припомняме, че:

Дарения се приемат единствено от физически лица.

Няма да бъдат приемани и подлежат на връщане:

  • анонимни дарения под каквато и да е форма;
  • средства от юридически лица и от еднолични търговци;
  • средства от чуждестранни физически лица, с изключение на лицата - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, които имат избирателни права по кодекса;
  • средства от религиозни институции;
  • средства от чужди правителства или от чуждестранни държавни предприятия, чуждестранни търговски дружества или чуждестранни организации с идеална цел.

Инициативният комитет отчита регулярно приходите на кампанията на гражданския кандидат за кмет на София Мая Манолова.

Тагове: Новини