Начало/„Изправи се.БГ“ в Бургас поиска оставката на директора на РИОСВ-Бургас

„Изправи се.БГ“ в Бургас поиска оставката на директора на РИОСВ-Бургас

10.03.2021

В подкрепа на националния протест против бетона по морето искаме оставката на назначената без конкурс директорка на РИОСВ-Бургас Детелина Иванова за системно нарушаване на екологичното законодателство при съгласуване на строителство в защитени зони и защитени територии.

Директора на РИОСВ-Бургас, Детелина Иванова е назначена от министъра на околната среда и водите на 14.08.2020 г. с постоянна заповед без конкурс. Тя е била до този момент началник на отдел „Биоразнообразие, защитени територии и защитени зони“ и е пряко отговорна за редица спорни строежи по южното Черноморие, които са предмет и на прокурорски проверки.

Детелина Иванова е извършвала процедурите свързани с Решение №БС-25-ПрОС/08.04.2020г., с което се съгласува: „Изготвяне на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 00833.6.446 по КК на гр. Ахелой, община Поморие с цел урегулиране“. Това решение е в нарушение на Заповед №РД-400/12.06.2016 г. на МОСВ за определяне границите и режимите на защитена зона BG 0000574 „Ахелой-Равда-Несебър“. Заповедта забранява „Промяна предназначението на земеделски земи и горски територии, освен ако това не се предвижда във влязъл в сила общ устройствен план“. Община Поморие няма влязъл в сила ОУП. Органа който трябва да следи за забраните и ограниченията в защитените зони ги нарушава със своите решения.

Детелина Иванова е участвала и в процедурите свързани с Решение №БС-6-ОС/29.06.2017г. по оценка за съвместимост, с което се съгласува строителство със завишени показатели несъответстващи на зона А от Черноморското крайбрежие в имот 4.6 декара в м.Поляните землището на с.Синеморец община Царево, който попада в защитена територия, природен парк „Странджа“ и две защитени зони. Тук от екоинспекцията са съгласували строителството с мотив, че имота е урегулиран и има влязъл в сила ПУП съществуващо положение с големи показатели на застрояване. Само че истината е друга, имота е загубил статута си на урегулирана територия съгласно § 27 (3) т.2 от ПЗР на Закона за опазване на земеделските земи и е станал отново земеделска земя, повече от месец преди РИОСВ-Бургас да издаде своето решение. Освен това съгласно чл.17 ал.1 от ЗУЧК за имота не може да стартира отново процедура по промяна на предназначението на земята поради липса на ОУП на община Царево. Като е излъгала в решението на екоинспекцията, че имота е УПИ заварено положение, Детелина Иванова е дала възможност да се застрои земеделска земя, защитена територия с несъответстващи на закона завишени показатели, за която на този етап дори е забранено да се стартира отново процедура по промяна на предназначението на земята.

Друго инвестиционно намерение в процедирането на което е участвала Детелина Иванова е „Изграждане на курортен комплекс включващ “Алепу Вилидж” в ПИ № 67800.49.27 и “Алепу Бриз Вилидж” в ПИ №,№ 67800.12.423 , 67800.12.420 , 67800.12.421 , 67800.12.422 , както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ № 67800.49.27 , в м. Алепу, землище гр. Созопол, община Созопол “ станало известно, като „подпорния хотел“, което е в две защитени зони, защитена зона „Комплекс Ропотамо“ за опазване на дивите птици и защитена зона „Ропотамо“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Това инвестиционно предложение попада в т.10 (м) “крайбрежна дейност за борба с ерозията” на Приложение 2 от ЗООС /Закон за опазване на околната среда/. От РИОСВ-Бургас са преценили погрешно, че не попада в приложението на закона и по този начин са допуснали строителството без задължителен ОВОС, като са избегнали и задължителните обществени обсъждания, лишавайки гражданите от възможността да изразят мнение и да спрат това безумно инвестиционно намерение на най-ранен етап.

След като е назначена за директор на РИОСВ-Бургас, Детелина Иванова, въпреки многобройните сигнали не извършва повече от шест месеца проверка за извършено в нарушение на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, брегоукрепване пред „сарая на Доган“ в защитена зона „Бакърлъка“ в лесопарк „Росенец“. По този начин се опитва дълго време да прикрие закононарушенията на извършителите, но под натиска на общественото мнение и прокуратурата най-накрая е принудена да си изпълни служебните задължения и да санкционира нарушителите. Сигналите са подавани още в началото на строителството и тогава е можело да бъде спряно. Сега то е приключило и Детелина Иванова трябва да понесе отговорност за половингодишното бездействие.

Не е тайна че РИОСВ-Бургас е дадена задкулисно на ДПС. Такова е назначението и на Детелена Иванова, която е приближена на бизнескръгове около Йордан Цонев. За нейното назначение натиск върху Ревизоро е оказала троянския кон на ДПС в ГЕРБ, Ивелина Василева, която в момента е председател на комисията по екология в народното събрание.

Искаме незабавно оставката на Детелина Иванова, като директор на РИОСВ-Бургас и прекратяване на порочната практика в РИОСВ-Бургас да се назначават компроментирани кадри свързани с ДПС.

Тагове: Новини