Начало/Изправи се.БГ: КЕВР увеличава шоково цената на водата от 1 юни

Изправи се.БГ: КЕВР увеличава шоково цената на водата от 1 юни

05.05.2022

Комисията за енергийно и водно регулиране предлага увеличение на цената на водата между 15 и 45% за Монтана, Плевен, Велико Търново, Русе, Габрово, Троян и Сапарева баня още от 1 юни 2022г. Това става ясно от позиция на гражданската платформа Изправи се.БГ с лидер Мая Манолова, изпратена до медиите.

Регулаторът е насрочил открити заседания и обществени обсъждания за 9 май за 5 ВиК оператори – Троян, Плевен, Велико Търново, Русе и Габрово след като на 28 април в условията на нелегалност КЕВР проведе открити заседания и обществени обсъждания на бизнес-плановете за 2022 г.-2026 г. на ВиК Монтана и Сапарева баня. Припомняме, че интернет сайтът на Комисията не работеше за почти две седмици при разглеждането на предложенията за цените на водата в Монтана и Спапарева бяна и гражданите не бяха информирани за тези обсъждания. Включително заявили участие граждански организации и граждани при предишното насрочване на общественото обсъждане през декември не бяха информирани за провеждането на публичното дискутиране на цените на водата в тези населени места.

Сега КЕВР предлага цената на водата за Плевен да бъде 4,00 лв/куб.м., Монтана – 3,83 лв/куб.м., Русе -3,85 лв/куб.м., Велико Търново 3,46 лв/куб.м, Габрово 3,40 лв/куб.м., Троян 2,46 лв/куб.м.  и Сапарева бана 1,05 лв./куб.м. Предвиденото увеличение в цената на водата към края на 5-годишния бизнес план е между 70-95% за четирите областни ВиК-та.

Във връзка с това Изправи се.БГ са изпратили 6 искания към институциите относно спиране приемането на бизнес планове на ВиК операторите за 5 години напред. Такива решения и законопроекти от Изправи се внасяха и миналата година в предишните Народни събрания. Според гражданската платформа 5-годишния срок за бизнес плановете на ВиК-тата е твърде дълъг и води до липса на възможност за правилно прогнозиране и планиране, липса на контрол над изпълнението на бизнес-плановете и в резултат се постига единствено повишаване цената на услугата без чувствително подобряване на качеството и намаляване общите загуби във водопреносната мрежа.

От гражданската платформа държат КЕВР да представи отчет за изпълнението на бизнес плановете на ВиК дружествата за изминалия петгодишен период, за да се види степента на изпълнение на приетите планове и до колко повишената цена на водата след приемането им е довела до подобряване качеството на водоснабдителната услуга.

От Изправи се.БГ настояват също за гарантиране достъпна социална цена на водата за всички граждани за първите 3 куб. м. вода на всеки гражданин, каквато е практиката в европейските страни, за нов начин на определяне на социалната поносимост на цената и за осигуряване на „водни помощи“

 

Всички исканията на Изправи се.БГ до институциите са:

  • Народното събрание да вземе следните решения и изменения в съответните закони:

1.1 До приемането на нов закон за ВиК   да се спре одобряването на бизнес-плановете на ВиК операторите за периода 2022 г.-2026 г. от КЕВР.

  • До влизането в сила на новия Закон за ВиК, КЕВР да има право да изменя цените на ВиК услугите за период от  една година  с процента на инфлация, изпълнението на показателите за ефективност  от ВиК операторите, разходите за инвестиции, както и изпълнението на приходите, разходите и възвращаемостта на съответната ВиК услуга за 2020 г. и 2021 г.  Утвърдените показателите за ефективност от КЕВР за 2020 г.  и 2021 г. са: качеството на питейната вода, налягане във водоснабдителната система, рехабилитация на водопроводната мрежа, събираемост и изграждане на водомерното стопанство.
  • Да поиска от КЕВР  в срок от един месец  да представи  Отчет за изпълнението на одобрените бизнес-планове за периода 2017 г. -2021 г. на ВиК операторите  и анализ за състоянието на ВиК сектора към края на 2021 г.
  • Да поиска Правителството да представи публичен отчет за изплатените компенсации за цените на електрическа  енергията на всеки ВиК оператор за периода от 1 октомври 2021г. до 30 април 2022 г
  1. В най-кратък срок Народното събрание да приеме нов Закон за ВиК, с който да бъдат решени някои от основните проблеми на населението – осигуряване на 3 куб.м вода на месец на всеки човек на достъпна цена, нов начин на определяне на социалната поносимост на цената на ВиК услугите, осигуряване на т.нар. „водни“ помощи за населението и непрекъснат достъп до ползване на качествена питейна вода във всички населени места. Настояваме  бизнес плановете на ВиК операторите да бъдат одобрявани за срок не по-дълъг  от 3 години, като при утвърждаването на цените на ВиК услугите за съответната година   да се отчита и изпълнението на всички показатели за качество от ВиК операторите от предходната година.
  2. Министерството на регионалното развитие и благоустройство и „Български ВиК холдинг“ ЕАД, в качеството си на собственик на повечето ВиК оператори в страната да предприемат незабавни действия и да осигурят  изпълнението на подписаното споразумение от 21 януари 2021 г. с  НБС „Водоснабдител“ –КНСБ  за увеличение на заплатите  и осигуровкити на работещите в сектора с 15% на година.

 

„Българското население не е в състояние да поеме новия ценови шок с увеличението на цената на водата заради бездействието и немощта на Правителството да взема навременни  и адекватни решения за управлението на ВиК сектора в условията на няколко кризи.

Всеки човек има право да ползва качествена питейна вода на достъпна цена и задължение на Правителството да му я осигури.

Предупреждаваме, че новият ценови шок с увеличението на цената на водата е нов проинфлационен фактор в страната, което ще доведе до ново увеличение на цените на основните хранителни продукти.“ завършват позицията си от Изправи се.БГ

 

Таблица с предвидените увеличения на цената на водата за следващите 5 години в бизнес плановете на ВиК дружествата можете да видите тук:

Тагове: Новини