Начало/„Изправи се.БГ“ спря незаконна кариера край Плевен, която образува свлачище, дава случая на прокуратурата

„Изправи се.БГ“ спря незаконна кариера край Плевен, която образува свлачище, дава случая на прокуратурата

09.12.2020

В края на октомври /30.10.2020 г./ областният координатор на „Изправи се.БГ“ за Плевен Юлиян Ненчев внесе питане до областния управител на Плевен Мирослав Петров, дали е издавано разрешение за експлоатация на кариера за добив на инертни материали близо до с. Реселец, общ. Червен бряг, и дали е бил сигнализиран за работата й. Ненчев го информира още, че поради интензивната работа на мястото вече са налице свлачищни процеси, които застрашават не само гората над кариерата, но и пътя, който е в непосредствена близост. Към питането си прилага и актуални снимки, на които е видна усилената работа в кариерата.

След кореспонденция по казуса между областния управител на Плевен, зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството и „Геозащита“ ЕООД, кметът на Червен бряг Цветан Костадинов е назначил комисия, която да провери кариерата две седмици след внасянето на сигнала.

На 19.11.2020 г. комисията констатира, че по време на проверката „не се извършва дейност по добив на инертни материали“ в кариерата, но „има видими следи от използване механизирана техника, с което се предполага, че участъкът се използва“.

Комисията е оглавена от зам.-кмета на Червен бряг Иван Новкиришки, чийто ресор е финанси и срещу когото „Изправи се.БГ“ внесе на 13.11.2020 г. сигнал до КПКОНПИ за конфликт на интереси. В констативния протокол на комисията са признали, че се „създава опасност от свличането на земни маси и дървета на републикански път III-1031“, който свързва градовете Червен бряг и Роман. Въз основа на изводите, комисията е предложила на кмета на Червен бряг да забрани незаконния добив на материали, а засегнатите участъци да бъдат оградени с ленти. Кметът Цветан Костадинов забранява добива със заповед. В нея цитира член от Закона за подземните богатства, че добивът на строителен материал от скалите, представлява добив на подземни богатства, който може да се извършва само, чрез концесия, каквато очевидно няма. Буди недоумение, след като сам фактологично констатира, че експлоатацията на кариерата е незаконна, заради липсата на концесия, на кого забранява добива? Вместо да сезира прокуратурата за явно закононарушение, д-р Цветан Костадинов оправомощава кмета на село Реселец Полина Крачунова, която е била също член на комисията, „да установи и състави актове за нарушение по чл. 93, ал. 2 от ЗПБ“, а контрол за изпълнението на заповедта предоставя на секретаря на общината Антоанета Костадинова. Не е ясно с каква експертиза и правомощия г-жа Костадинова може да контролира изпълнението на кметските заповеди.

От „Изправи се.БГ“ сме категорични, че сме свидетели на опит да бъде прикрито явно закононарушение.

И тъй като кметът на Община Червен бряг д-р Цветан Костадинов и областният управител на Плевен г-н Мирослав Петров не са сезирали прокуратурата, след като са констатирали закононарушението, ние от „Изправи се.БГ“ ще го направим в най-кратък срок.

Питане до областния управител
Отговор от областния управител

Тагове: Новини