Начало/Изправи се България: Недопустимо е трима човека от КЕВР да въвеждат тарифи и да определят количества и цени на енергия и природен газ

Изправи се България: Недопустимо е трима човека от КЕВР да въвеждат тарифи и да определят количества и цени на енергия и природен газ

08.06.2022

Хората, които наистина имат нужда от подпомагане няма да го получат според внесения законопроект, считат от Изправи се.БГ

Според нас е недопустимо трима човека в държавата от съответния състав на КЕВР да имат правомощия да въвеждат тарифи и определят количества енергия и природен газ, както и минимални количества вода за задоволяване на основни нужди на населението, включително утвърждаването на цените им. Това се казва в становище на „Изправи се. България”, изпратено до Комисията по енергетика в Народното събрание по повод готвените промени в енергетиката от управляващите.

Те апелират текстовете, които са свързани с даването на правомощия на КЕВР за определянето на различни тарифи на цените за електрическа и топлинна енергия, природен газ и ВиК услуги в ЗИД на ЗЕ да не бъдат разглеждани и приемани.

„Те не решават проблемите на домакинствата с непоносимо високите цени на  битовите сметки за ток, вода, парно, природен газ, които и в момента се плащат, а точно обратното - само ще ги задълбочат. Хората, които наистина имат нужда от подпомагане, няма да го получат според направените предложения в ЗИД на ЗЕ, считат от Изправи се.БГ.

В становището те пишат още, че в ЗИД на ЗЕ няма дадени определения какво означава „задоволяване на основни нужди“, „питейно–битови нужди“, „санитарно–битови нужди“. Това можело да бъде само една от предпоставките КЕВР значително да увеличи цените на битовите сметки за населението спрямо сега действащите, като въведе много малки минимални количества за потребление на по-ниската тарифа. В този случай законодателят прехвърля цялата отговорност на регулатора, вместо да  определи ясни и разбираеми правила.

Освен това въвеждането на две тарифи за цените на електрическата енергия за битовите потребители щяло да доведе до сериозно ощетяване на домакинствата, които се отопляват  само на ток, тъй като тези, които се отопляват с топлинна енергия или природен газ, ще имат право да ползват намалени тарифи както за електрическа енергия, така и за друг вид отопление.

Да се идентифицират домакинствата, които се отопляват само на ток, според нас е невъзможно, тъй като много от тях правят комбинация от два или три начина на отопление. Освен това, ще бъдат облагодетелствани по-високодоходните домакинства, които притежават и ползват по два, три и повече имота, защото за всеки електромер в имот ще имат право на намалена тарифа. За сметка на това в имоти, които живеят по няколко човека и се отопляват само на ток, това няма как да се отрази в определената им намалена тарифа. По този начин вместо да се помогне на нискодоходните домакинства, намалената тарифа за електрическата енергия ще облагодетелства високодоходните домакинства, пишат от партията на Мая Манолова.

Според тях искането за въвеждане на две тарифи за битовите потребители, които ползват природен газ за отопление и за топла вода, означава да се въведат отделни тарифи, за отоплителните и неотоплителните периоди поради различното потреблението, т.е. най-малко 4 тарифи.  През неотоплителните периоди домакинствата ползват природен газ само за подгряване на вода, което означава, че тарифите трябва да бъдат определени на база брой живущи в имотите, което още повече ще затрудни практическото въвеждане и приложение, а такава информация изобщо нямало в дружествата, които ги обслужват.

Също така предложеното въвеждане на две тарифи за топлинната енергия /ТЕ/, според нас е невъзможно при действащата в момента система на  дялово разпределение. Известно е, че докато при електрическата енергия, природния газ и студената вода, битовите потребители имат индивидуални измервателни уреди, то при топлинната енергия такива нямат. Измерването на ТЕ се извършва само от един общ топломер в сградите етажна собственост. Ако се въведат две тарифи, тези сметки ще станат още по-неразбираеми и объркващи за битовите потребители, твърдят от „Изправи се.БГ”.

В точка шеста, седма от становището си от партията на Манолова отбелязват още, че предвидените изменения и допълнения към ЗЕ в ПЗР, относно възможността да се въвеждат тарифи за водата по потребителски групи и в зависимост от потребяването количество, е неясно, неразбираемо и объркващо. Също така в  § 4 ЗИД на ЗЕ не се създавало трайна законова разпоредба относно определянето на целевите вноски, които публичните предприятия  от сектор енергетика със 100% държавно участие в капитала трябва да правят във фонд „Сигурност на електроенергийната система“, а се дават  допълнителни правомощия на министъра на енергетиката да ги предлага за одобрение на Министерския съвет. Това създавало несигурност за бизнеса относно размера на компенсациите за цените на електрическата енергия.

Тагове: