Начало/Искане за по-достъпно производство за край на дълговото робство

Искане за по-достъпно производство за край на дълговото робство

03.11.2022

ДО
ГОСПОДИН КРУМ ЗАРКОВ
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 

И С К А Н Е

от госпожа Мая Манолова - Председател на гражданска платформа Изправи се.БГ
адрес: София, пл. „П.Р. Славейков“ No4А ет. 3; тел. 0889 860 864
e-mail: [email protected]

 

  Уважаеми господин Зарков,

    На 20 октомври 2022 г.  от Гражданска платформа Изправи се.БГ  внесохме становище, относно  проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица, предложен за обществени консултации от Министерството на правосъдието.

    Запознахме се със  справката за отразяване на постъпилите предложения и становища  от обществените консултации по проекта на закона, изготвена от Министерството на правосъдието. От нея става ясно, че някои от предложенията и забележките ни са частично приети, а повечето са  отхвърлени. Например, изключването  от обхвата на закона на физическите  лица, които  упражняват стопанска или   занаятчийска дейност и свободна професия, въвеждането на изискване за наличие на секвестируемо имущество, за да се образува производство по закона, високата долна граница за размера на задълженията на длъжниците над 10 минимални работни заплати,  предвидената възможност за отнемане на  единствено ипотекирано жилище, високият годишен размер на възнагражденията, които ще трябва да се изплащат на синдиците  до 5 000 лева и  други.

    Както  посочихме в становището ни, депутати от парламентарната група на Изправи се. БГ  внасяха и в 45-тото и НС и  46-тото НС  законопроекта ни за  несъстоятелност на физическите лица, който не беше обсъден и приет поради  бързото закриване на дейността на двата парламента. 

     Ние считаме,  че в условията на настоящата социална и икономическа криза е изключително важно да бъде приет Закона за несъстоятелност на физическите лица от действащото Народно събрание.   Ако той  бъде  приет от депутатите, без да се имат предвид предложенията ни, на практика това ще бъде  закон само на хартия, а не работещ и в полза и интерес на уреждане на задълженията на „вечните“ длъжници.

    Във връзка с това Ви,  молим за спешна среща  възможно най-скоро, на която лично да Ви запознаем с нашите предложения към проекта на Закон за несъстоятелност на физическите лица, които ефективно да защитават потребителите от безобразията на банки, ЧСИ-та, колектори, фирми за бързи кредити и други с работещи текстове, които няма да изключват болшинството от хората с натрупани задължения от години.

 

03.11.2022 г.                                                                                                                                     С уважение, 

Гр. София                                                                                                                                         /Мая Манолова – Председател/ 

              

 

Тагове: