Начало/„ЛЕВИЦАТА!“ ЗАЯВИ ПЪЛНА ПОДКРЕПА НАЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРИЗОВАСЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПЪЛНАКОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОЛИВНАТА ВОДА

„ЛЕВИЦАТА!“ ЗАЯВИ ПЪЛНА ПОДКРЕПА НАЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПРИЗОВАСЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ПЪЛНАКОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПОЛИВНАТА ВОДА

14.03.2023

Приоритет за „ЛЕВИЦАТА!“ е да защитава земеделскитепроизводители и в следващия парламент ще внесезаконопроект за механизъм, с който поливната вода да станебезплатна за българските земеделци. Цената на поливнатавода се повиши с над 100 пъти и е непосилна за българскитепроизводители. От коалицията обвиниха дългогодишнотоуправление на ГЕРБ и след това Четворната коалиция заплячкосването и съсипването на дружеството „Напоителнисистеми“. „В резултат на това сега земеделскитепроизводители не могат да си платят водата за напояване.“, каза Мая Манолова на среща в Хасково.

От коалицията искат незабавни стъпки за промяна в Планаза възстановяване и устойчивост. Последният стратегическиплан, който се отнася за земеделието, е писан без участиетона земеделските производители и поради това те щепретърпят повече щети. „Това е много позорно дейтвие наЧетворната коалиция и на служебния земеделски министър, който беше от БСП. В следващия парламент ще го отворими заедно с бранша ще го пренапишем, така че да подкрепяземеделските производители.“, добави Мая Манолова.

„ЛЕВИЦАТА!“ категорично настоява за отваряне наевропейския кризисен резерв с цел пълна компенсация набългарските земеделски производители и за активнидействия на следващото редовно правителство заизравняване на субсидиите на българските производители стези на европейските.

На срещата в Хасково, коалицията представи силна листа отдоказани в региона експерти и специалисти в различниобласти – инженери, икономисти, предприемачи в малкиябизнес, земеделци и други. „Това са силно мотивирани хора, които работят за благото на хората в региона и искат дазадържат младите в България.“, каза пред гости исъмишленици Ген. Атанас Ненков, водач на листата вХасково.

Според Георги Кадиев „ЛЕВИЦАТА!“ символизирасолидарност и подкрепа. Той добави, че Хасково е най-бедната област в целия Европейски съюз, въпреки огромнияси потенциал, затова е много важно да има достойнопредставителство в следващия парламент.

Мая Манолова често провежда срещи с хората в Хасково поразлични проблеми. Тя коментира, че в коалицията са сесъбрали леви партии и организации, граждански активистии хора с каузи, които активно работят да бъде върнатолявото сред хората и да защитава техните интереси. „Впоследните парламенти видяхме, че работещите хора, земеделските производители, малкия бизнес, хората сувреждания нямат свое представителство. Уж лявата партияот 1-ва и 2-ра сила се превърна в 5-та. Единствения начин давърнем силата и значението на лявото като решаващ забългарската политика фактор е обединение. Според нея, „ЛЕВИЦАТА!“ е алтернатива за хората, които вярват влевите ценности, но не са съгласни с действията нанастоящето ръководтсво на БСП. Като една от разликите тяпосочи че „ЛЕВИЦАТА!“ ще е преграда срещу въвличанетона България във война и износа на оръжие. От коалициятаняма да се включат и във войната срещу президента наРепублика България Румен Радев, а напротив, ще гоподкрепят.

От „ЛЕВИЦАТА!“ са категорични, че няма да правятникакви колаборации с управление и коалиции, в коитоучастват ГЕРБ и ДПС и всякакви опити за връщане настатуквото във властта. „Коалицията на войната“ ще бъденаш опонент. „ЛЕВИЦАТА!“ се връща там, където й емястото – сред хората. Дневният ред на българскитеграждани ще влезе в парламента. Готови сме съсзаконопроекти и наши приоритети са цените на храните иборба със спекулата.“, заяви Мая Манолова. Служебнотоправителство възприе предложението на „ЛЕВИЦАТА!“ заналагане на таван на надценките на основни хранителнипродукти. “Трябва да има ясни правила за търговскитевериги с един работещ антиспекулативен орган, нещо коетоне беше направено нито по време на дългогодишнотоуправление на ГЕРБ, нито по време на Четворната коалиция.“ добави тя.

Коалицията многократно е заявявала и своите приоритети заповишаване на доходите, работните заплати инесправедливото преизчисляване на пенсиите.

От „ЛЕВИЦАТА!“ заявиха надежда, че този път българскитеграждани ще изберат тези, които защитават технитеинтереси и права.

Тагове: