Начало/ЛЕВИЦАТА! предлага по-високи доходи за хората и по-високи данъци за картелираните сектори в бюджет 2023

ЛЕВИЦАТА! предлага по-високи доходи за хората и по-високи данъци за картелираните сектори в бюджет 2023

27.04.2023

„ЛЕВИЦАТА!“ предлага мерки за промени в държавния бюджет, които да намалят бюджетният дефицит и да облекчат живота на работещите граждани, съобщи пред медиите Валери Жаблянов, представляващ „ЛЕВИЦАТА!“. Той посочи, че финансовата и икономическа криза не бива да бъдат стоварени върху работещите граждани, а сегашните предложения за Бюджет 2023 не съответстват на интересите на голямата част от обществото. Жаблянов коментира направения за пореден път компромис с неолибералните принципи, върху които се изграждат бюджетите на държавата през последните години, без да се отчита кризисният момент и в икономиката, и във финансите и в кризата в основните финансови параметри, предизвикани от събития извън България, растящата инфлация в Европа и непредвидените разходи от страна на европейските институции в този контекст.

Нереалистично е бюджетният дефицит да се свали на 3% в рамките на една година – това би увредило икономиката най-вече поради липсата на капиталови разходи. Затова „ЛЕВИЦАТА!“ предлага мерки за свиването му в рамките на две години, постепенно, като целта е към 1 януари 2025 година България да е с 3% дефицит. Това обяви пред медиите Георги Кадиев, като подчерта, че влизането в еврозоната не бива да има задължителен характер за 2025 година. Предложените от „ЛЕВИЦАТА!“ мерки са разделени в три групи – за увеличаване на приходите, за намаляване на разходи и предложение за увеличаване на разходи.

В първата група мерки – за увеличаване на приходите – Кадиев подчерта липсата на логика, предвид очакваната средногодишна инфлация, планираният ръст на ДДС за тази, спрямо миналата година, да е само 6,5%. Според разчетите, дори без повече събираемост, приходите от ДДС трябва да се качат поне с 10%, каза Кадиев и добави, че при по-добра събираемост, ръстът на приходите от ДДС трябва да е дори по-голям. В този смисъл в тази група се залагат 800 млн. лв. повече, от предвидените сега в бюджета 16.35 млрд. лв.

„ЛЕВИЦАТА!“ предлага въвеждане на еднократен данък свръхпечалба за банкови, телекомуникационния, оръжейния, горивния сектори, както и този на хранителните вериги. Причината да бъдат посочени тези сектори е, че или има монополни картелни споразумения, или, благодарение на международна конюнктура, те имат свръхпечалба. Идеята е да се прилага съществуващата формула за енергийния сектор. Като пример Кадиев посочи, че от данъка свръхпечалба само от банковия сектор се очаква 180 млн. лв. приход, а ако се добавят и останалите сектори, това би довело до 500 млн. лв. повече в държавната хазна.

„ЛЕВИЦАТА!“ предлага въвеждане на прогресивен корпоративен данък в две ставки – нормалните 10% за фирмите в България и втора ставка за т.нар. големи предприятия от 15%. Допълнителен приход отново от около 500 млн. лв. се очакват от тази данъчна мярка на съществуващата база от 2021 година. Залага се също на увеличение на плана за изпълнение от приходите от акцизи със 150 млн. лв., както и увеличение на плана за данък върху доходите на физическите лица със 100 млн. лв.

Във втората група мерки – за намаляване на разходите е предвидено намаляване на капиталовите разходи от 10.5 млрд. лв. на 7.5 млрд. лв., което спестява 3 млрд. лв. на държавния бюджет.

В третата група мерки – за увеличаване на разходите - „ЛЕВИЦАТА!“ предлага увеличение на минималната работна заплата на 850 лв. от 1 юли 2023 година (допълнителен разход за бюджета от 175 млн. лв., както и допълнителни плащания за енергийно бедни, майчинство, детска помощ. Формацията предлага и 10% увеличение на заплатите в бюджетния сектор. Предложенията са съобразени с планирания ръст на инфлацията.

Георги Кадиев обясни, че с така направените предложения от страна на „ЛЕВИЦАТА!“ бюджетният дефицит ще се намали с 3.75 млн. лв. и той би бил в рамките на 4.1% при очакван БВП от 185 млрд. лв.

Мая Манолова коментира, че тежестта на кризите днес са поети изцяло от работещите българи, чиито работни заплати значително изостават от ръста на инфлацията. На фона на това, корпорациите значително увеличават своите печалби със 160 и повече проценти за 2022 година. Манолова подчерта и липсата на справедливост в данъчното облагане, поради това „ЛЕВИЦАТА!“ разглежда бюджета на 2023 година като възможност справедливостта да бъде възстановена. Предложение на формацията също е промяна в данъчната система, която да регламентира въвеждане на необлагаем минимум до размера на минималната работна заплата, до средната работна заплата. Мерки за ограничаване на тегленето на външния дълг за текущи разходи, което да гарантира, че държавният бюджет няма да претърпи щети заради неразумни харчове е също предложение на „ЛЕВИЦАТА!“.

Румен Петков отбеляза, че дебатът за държавния бюджет не засяга дебата за раздутата държавна администрация и като пример посочи липсата на воля на политическите партии за решаване на въпроса за броя на областните администрации – към днешна дата 28 на брой изнесени звена на държавната администрация. Това трябва да бъде адаптирано към потребностите на обществото, а не към интереса на една или друга управляваща партия, каза Петков и добави, че предложенията на „ЛЕВИЦАТА!“ ще бъдат коментирани със синдикатите и неправителствените организации.

 

Тагове: