Начало/Манолова: Да се направи външен одит на водния сектор и да се свика КСНС заради водната криза

Манолова: Да се направи външен одит на водния сектор и да се свика КСНС заради водната криза

05.01.2020

След публикуването на доклада на КЕВР за състоянието на ВИК-сектора става ясно, че бездействие и умишлени действия на институциите водят до водна криза в страната и застрашават националната сигурност. Състоянието на сектора трупа напрежение в обществото, защото касае базов ресурс и право на гражданите на достъп до питейна вода. От 28 ВиК-дружества в областните градове, 27 се управляват от държавата (без София) – със 100 % или над 51 % държавна собственост, като те масово не изпълняват бизнес-плановете си. Затова отговорността за водната криза в България е изцяло на министъра на регионалното развитие и на министър-председателя, който е на поста до 10 години.

Партийната и политическа намеса в КЕВР блокира работата й. Водната реформа, в България е провалена – загубите на вода в мрежата са над 60 %, до над 80 % на места, цената е непоносима за хората и несъотносима с европейските стандарти за качество. Има градове, където със съдебни решения водата е обявена за негодна за пиене, над 100 населени места в 11 области са на воден режим, а освен Перник, Плевен, Габрово и Ловеч, режим се очаква и в Шумен, Търговище, Ботевград, Сливен, дори Варна и Бургас.

Водата от 1 януари 2020 г. не поскъпва само в 8 области (Враца, Русе, Шумен, Перник, Силистра, Благоевград, Разград и София област). Във всички останали цените са увеличени, а плановете за инвестиции на ВиК-дружествата в мрежата са в точката на замръзване. Тоест, Перник е само върхът на айсберга. Водната криза ще се задълбочава и ще засяга все повече български граждани.

Правителството дължи обяснение на гражданите къде са и за какво са похарчени 500 милиона лева от държавния бюджет, с които още през юли 2018 г. беше увеличен капиталът на Държавната консолидационна компания (ДКК) за ремонт на 418 язовира, обявени в аварийно състояние. В момента едва около 180 от язовирите са възложени за ремонтиране, а отчетите на ДКК не отговарят на въпроса дали сумата от 500 млн. лева е изразходвана за ремонти.

Към момента са налични осем стратегии, планове и документи за сектора. Но водните режими за близо половин милион граждани са факт, а цените са непосилни за хората.

Тези факти налагат спешни мерки на всички власти за скоростна реформа във водния сектор, докаран до структурен, функционален и финансов колапс.

 

Затова „Изправи се.БГ” настойчиво призовава:

 

  1. Президентът да свика КСНСза състоянието на водния сектор с оглед непосредствената опасност от въвеждане на водни режими в почти цялата стана и трупащото се в обществото напрежение.
  2. Да се възложи независим външен одит на водния сектор в България, в това число на ВиК-дружествата, язовирите и водните асоциации и свързаните с управлението им органи, инфраструктура и парични потоци. Независимо дали затова ще се ползва експертизата на Световната банка или друга организация, одитът да се възложи  съгласно международните и европейски стандарти.
  3. Да се смени съставът на КЕВР, създадена като регулатор по европейска директива. Мотивът е неизпълнение на задължението за независимост и поддаване на политическо и партийно вмешателство. Новите членове да се излъчат от гражданското общество, експертните общности и браншовите организации, а не от партиите.
  4. Постоянната действаща подкомисия  за наблюдение на дейността на КЕВР  към Комисията за енергетика в 44-ото Народно събраниеда бъде разпусната и да не се заплаща на депутатите за участието им в нея. Тя е провела едно заседание на 21.03.2019 г. за природния газ и ел. енергията, и нито едно заседание за ВиК-сектора през 2019 г.
  5. Премиерът да нареди проверка къде са и как са изразходвани 500 млн. лева, с които се  увеличи капиталът на Държавната консолидационна компания през юли 2018 г. за ремонт на 418 язовира. Колко от язовирите са ремонтирани през изминалите оттогава 18 месеца, след като официалните данни са за възложени за ремонт една 182 от посочените 418 язовира. Каква част от сумата е изразходвана?
  6. Премиерът да отговори публичнодали зад обявеното му намерение за създаване на общо държавно ВиК-дружество се планира отдаването на концесия на тъмно, задкулисно и чрез корупционни схеми на цялата ВиК-мрежа на държавата и това свързано ли е с намерение за нов голям заем. Каква ще е цената на водата и качеството на услугата за гражданите, ако това се реализира?
  7. Прокуратурата да извърши проверки, за да установи има ли нарушаване на публичния интерес във ВиК-сектора и да предприеме действия според правомощията си. Да се търси наказателна отговорност за безстопанственост и неизпълнение на служебните задължения на министри, ресорни заместник-министри, управители на ВиК-дружества, водните асоциации, ръководствата на Държавната консолидационна компания, Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовири и др. длъжностни лица, чиито действия или бездействия са довели до недостиг на водоснабдяване за населението.
  8. Да се възложи проверка – от страна на Прокуратурата, ДАНС и Сметната палата или с Акт на Народното събрание- на верността и точността на данните в изготвените от КЕВР сравнителните анализи (доклади) на ВиК-сектора в България, в чиято коректност имаме разумни и доказуеми основания да се съмняваме.
  9. Докато не се преустанови режимът в областите без вода и не приключи независимият международен одит на сектора, да се наложи мораториум върху повишението на цените на водата.

 

 

„Изправи се.БГ” призовава за общи действия на институциите, независимо от партийни и други различия, както и използване на международната експертиза, за да се гарантира спирането на разрастването на водната криза и основното право на гражданите на чиста питейна вода и качествени ВиК-услуги.

Тагове: Новини