Начало/Манолова към КЕВР: Защо преференциални цени на тока се предлагат само за период от един до три месеца?

Манолова към КЕВР: Защо преференциални цени на тока се предлагат само за период от един до три месеца?

26.03.2020

Експертите на Манолова откриха грешка от над 100 хил. лева в изчисленията на КЕВР

Защо КЕВР предлага преференциални цени на тока, произведен от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия само за период от един до три месеца, а не за целия ценови период от последните 12 месеца?

Това е въпросът, който Мая Манолова като председател на Гражданската платформа ибг Иизпрати днес до КЕВР във връзка с протичащото в момента обществено обсъждане.

Обсъждането е по повод на Проект на решение  за изменение на цените на електрическата енергия във връзка с изменението на цените на природния газ от 01.04.2020г.

В становището си Манолова и нейните експерти откриват грешка от 110 000 лв. между сумата 96,35 млн. лева, с която КЕВР твърди, че трябва да се намалят разходите на фонд „Сигурност на енергийната система“ (ФСЕС) и сумата, изчислена от експертите на „Изправи се.БГ“ в размер на 96,46 млн. лв.

Манолова и „Изправи се.БГ“ задават следните въпроси:

 

  1. Защо КЕВР посочва в Доклада си, че разходите на фонд „Сигурност на енергийната система“ ще са намалени с 96,3 млн. лв., след като регулаторът ще  утвърди нови цени, които ще влязат   в сила от 1 април 2020 г.? Тук Манолова прави заключението, че тези цени ще действат в рамките от 1 до 3 месеца,  от ценовия период 1 юли 2019 г. - 30 юни 2020 г., а не през всичките 12 месеца, както и че в промяната на цените не е взето предвид намалението на цената на газа с 40% в сила от 5 август 2019 г.

 

  1. Защо КЕВР не прилага същият подход, както при отчитането на намалението на разходите за ФСЕС в размер на около 96,3 млн. лв. и при намалението на цените на топлинната енергия в резултат на намалението на цената на природния газ, считано от 5 август 2019 г.?

 

  1. Защо в Доклада не е посочено, как са изчислени намалените разходи за ФСЕС в размер на 96,3 млн. лева? Изчислението на нашите експерти, именно съгласно подхода, който КЕВР е използвал е, че намалението на разходите е 96,4 млн.  лв. Тоест, ние откриваме разлика от над 110 000 лева се казва в становището на Изправи се.БГ.

 

  1. Защо в Доклада не е посочен начинът на изчисляване на разходите, които ФСЕС ще трябва  да направи към НЕК АД в размер на до  97,03 млн.  лв.? Именно такова количество енергия „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД  да предостави на НЕК ЕАД на допълнителни количества електрическа енергия за задоволяване на нуждите на регулирания пазар за периода 29.01.2020 г. – 30.06.2020 г. в размер до 1 981 420 MWh.

 

  1. На какво основание от Закона за енергетиката КЕВР предлага да се направи компенсиране на намалените разходи  на ФСЕС в размер на 96,3 млн. лева, с разходите, които ФСЕС ще трябва  да направи към НЕК АД в размер 97,03 млн. лв.?

 

Накрая Манолова пита и защо срокът за предоставяне на становища по проекта за решение за изменението на цените на електрическата енергия не може да бъде по-кратък от 14 дни, каквито изисквания е сложил КЕВР.

Тагове: Новини