Начало/Манолова: Предстои вдигане на цената на водата в цялата страна, дори и в Перник

Манолова: Предстои вдигане на цената на водата в цялата страна, дори и в Перник

12.12.2019

Предстои вдигане на цената на водата в Перник с над 3 %, с  9 % в Кърджали, със 7 % в София, което ще донесе 11 млн. лв. повече на ВиК-дружеството само от битовите потребители, а в Разград цената на водата излиза над прага за социална поносимост, което трбява да се регулира. Това заяви в позиция на гражданската платформа „Изправи се.БГ” председателят на формацията Мая Манолова.

Вчера на интернет-страницата на КЕВР беше публикуван доклад за изменение на цените на ВиК-услугите, считано от 1 януари 2020 г. на тези ВиК-оператори, които имат утвърдени от Регулатора бизнес-планове. От доклада се вижда увеличение, което ще засегне включително градовете, в които има режим на водата, коментира още Манолова.

Според данните на КЕВР социалната поносимост на цената на ВиК-услугите за 2020 г. е с 18 % по-висока от определената за 2019 г. Все пак доходите на столичани не са се увеличили с 18 % за последната година, като се вземе предвид и това, че се увеличиха и цените на тока и парното, посочва още Манолова.

Най-голямо повишение има на цените за ВиК- Кърджали - с над 9 %, след това за София с около 7 %, а за Перник, независимо от водната криза, увеличението е с 3,3 %, посочва още Манолова.

Тя дава пример и с най-високата цена във ВиК-сектора, която ще плащат гражданите на Шумен - 3,52 лв. на кубик.

Експертите на гражданската платформа посочват, че цените са повишени с процента на   инфлацията от датата на влизането в сила на бизнес плана към месец октомври 2019 г., но те ще бъдат втори път изменени, след като НСИ публикува инфлацията за месец ноември 2019 г.

Прави впечатление, че за ВиК-операторите в Ловеч и Разград цената е повишена съответно с 1 % и с 2 %, независимо че бизнес-плановете на двете дружества са влезли в сила от 1 септември 2019 г.

Има и едно дружество – ВиК-Разград, в което цената на водата преминава над прага на социалната поносимост (3,66 лв.) и КЕВР в доклада си намалява сумата до размера на прага, а именно до 3,42 лв. на куб.м., казва още Манолова.

В доклада на КЕВР за втора поредна година липсва информация на база на какви конкретни числови данни от НСИ е определена социалната поносимост на цената на ВиК-услугите. Посочени са съответните данни за социалната поносимост за 1 куб.м  вода, без да има информация за средномесечния доход на едно лице, както са изискванията на Закона за регулиране на ВиК-услугите.

В доклада за пореден път няма никаква информация за какво ВиК-операторите ще използват средствата от увеличението на цените на ВиК-услугите. Например само за София в дружеството ще влязат допълнително над 11 млн.лв. само от битовите потребители, но никъде не е посочено дали с тези пари ще се увеличават възнагражденията или ще се ползват за инвестиции, или за други дейности, посочва още Манолова.

По мнението на гражданската платформа „Изправи се.БГ”, КЕВР не си изпълнява основното задължение по Закона за енергетиката да има публичност и прозрачност в дейността. Това не е политика по регулиране на цените, а дейност само в интерес и полза на ВиК-операторите, без да се защитават интересите на битовите потребители, се посочва още в позиция на гражданската мрежа.

От мрежата припомнят, че на 17 декември 2019 г. от 10,00 часа в сградата на КЕВР ще се проведе открито заседание, на което ще бъдат обсъдени предложените изменения на цените.

1. „Софийска вода”  АД

 

Софийска вода  за битови потребители  Решение № БП-Ц-2/26.04.2017г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
 доставена вода 81344 1.359 1.454 110546 118274
отведени води 67045 0.46 0.493 30841 33053
пречистени води 64173 0.325 0.347 20856 22268
общо приходи   162243 173595 11352

 

увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 1.375 1.454 5.745
отведени води в лв/куб.м. 0.443 0.493 11.287
пречистени води в лв/куб.м. 0.333 0.347 4.204
общо без ДДС в лв/куб.м. 2.151 2.294 6.648
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 7.083 8.357 17.987

 

2. „В и К”  ЕООД гр. Смолян

 

В и К  гр. Смолян   за битови потребители  Решение № БП-Ц-1/29.03.2017г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 4252 1.318 1.384 5604 5885
отведени води 1988 0.262 0.279 521 555
пречистени води 1224 0.519 0.52 635 636
общо приходи   6760 7076 316

 

 

увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 1.331 1.384 3.982
отведени води в лв/куб.м. 0.217 0.279 28.571
пречистени води в лв/куб.м. 0.51 0.52 1.961
общо без ДДС в лв/куб.м. 2.058 2.183 6.074
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 3.819 3.848 0.759

 

3. „ В и К- Варна” ООД

 

В и К  гр. Варна   за битови потребители  Решение № БП-Ц-3/28.04.2017г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 22931 1.705 1.813 39097 41574
отведени води 14301 0.352 0.374 5034 5349
пречистени води 14091 0.449 0.477 6327 6721
общо приходи   50458 53644 3186

 

увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 1.786 1.813 1.512
отведени води в лв/куб.м. 0.345 0.374 8.406
пречистени води в лв/куб.м. 0.448 0.477 6.473
общо без ДДС в лв/куб.м. 2.579 2.664 3.296
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 4.888 4.723 -3.376

 

 

4. „ В и К” ЕООД гр. Пловдив

 

В и К  гр. Пловдив   за битови потребители  Решение № БП-Ц-6/09.06.2017г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 35430 1.188 1.252 42091 44358
отведени води 18742 0.116 0.122 2174 2287
пречистени води 18970 0.478 0.473 9068 8973
общо приходи   53333 55618 2285

 

 

увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 1.23 1.252 1.789
отведени води в лв/куб.м. 0.117 0.122 4.274
пречистени води в лв/куб.м. 0.498 0.473 -5.020
общо без ДДС в лв/куб.м. 1.845 1.847 0.108
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 3.934 4.438 12.811

 

 

5. „ В и К” ООД гр. Силистра

 

В и К  гр. Силистра   за битови потребители  Решение № БП-Ц-7/09.06.2017г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 4416 2.078 2.227 9176 9834
отведени води 2019 0.173 0.175 349 353
пречистени води 1718 0.511 0.478 878 821
общо приходи   10404 11009 605

 

 

увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 2.147 2.227 3.726
отведени води в лв/куб.м. 0.171 0.175 2.339
пречистени води в лв/куб.м. 0.444 0.478 7.658
общо без ДДС в лв/куб.м. 2.762 2.88 4.272
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 3.581 3.581 0.000

 

 

6. „В и К” ООД гр. Кърджали

 

В и К  гр. Кърджали    за битови потребители  Решение № БП-Ц-9/26.07.2017г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 5185 1.485 1.587 7700 8229
отведени води 1988 0.134 0.143 266 284
пречистени води 1550 0.452 0.441 701 684
общо приходи   8667 9196 530

 

увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 1.531 1.587 3.658
отведени води в лв/куб.м. 0.135 0.143 5.926
пречистени води в лв/куб.м. 0.321 0.441 37.383
общо без ДДС в лв/куб.м. 1.987 2.171 9.260
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 2.988 3.17 6.091

 

 

7. „ В и К” ООД гр. Русе

В и К  гр. Русе     за битови потребители  Решение № БП-Ц10/26.07.2017г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 11183 1.918 2.053 21449 22959
отведени води 5819 0.215 0.229 1251 1333
пречистени води 4529 0.331 0.336 1499 1522
общо приходи   24199 25813 1614
увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 1.918 2.053 7.039
отведени води в лв/куб.м. 0.208 0.229 10.096
пречистени води в лв/куб.м. 0.326 0.336 3.067
общо без ДДС в лв/куб.м. 2.452 2.618 6.770
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 4.024 4.696 16.700

 

8. „В и К” ООД гр. Перник

 

В и К  гр. Перник     за битови потребители  Решение № БП-Ц- 13/09.08.2017г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 6074 1.332 1.413 8091 8583
отведени води 3980 0.192 0.199 764 792
пречистени води 3468 0.38 0.392 1318 1359
общо приходи   10173 10734 561

 

увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 1.369 1.413 3.214
отведени води в лв/куб.м. 0.193 0.199 3.109
пречистени води в лв/куб.м. 0.378 0.392 3.704
общо без ДДС в лв/куб.м. 1.940 2.004 3.299
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 4.211 4.607 9.404

 

9. „ В и К” ООД гр. Монтана

В и К  гр. Монтана    за битови потребители  Решение № БП-Ц- 14/09.08.2017г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 4518 1.699 1.785 7676 8065
отведени води 2277 0.252 0.261 574 594
пречистени води 1720 0.508 0.534 874 918
общо приходи   9124 9577 454
увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 1.728 1.785 3.299
отведени води в лв/куб.м. 0.252 0.261 3.571
пречистени води в лв/куб.м. 0.516 0.534 3.488
общо без ДДС в лв/куб.м. 2.496 2.58 3.365
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 2.967 3.357 13.145

 

 

10. „ В и К” ООД гр. Шумен

В и К  гр. Шумен    за битови потребители  Решение № БП-Ц- 15/25.09.2017г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 6831 2.109 2.236 14407 15274
отведени води 3621 0.139 0.148 503 536
пречистени води 3305 0.476 0.551 1573 1821
общо приходи   16483 17631 1148

 

увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 2.211 2.236 1.131
отведени води в лв/куб.м. 0.134 0.148 10.448
пречистени води в лв/куб.м. 0.485 0.551 13.608
общо без ДДС в лв/куб.м. 2.830 2.935 3.710
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 3.514 3.795 7.997

 

 

11. „ В и К” Плевен

В и К  гр. Плевен    за битови потребители  Решение № БП-Ц- 10/25.10.2018г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 11068 1.739 1.777 19247 19668
отведени води 5313 0.214 0.215 1137 1142
пречистени води 4860 0.449 0.397 2182 1929
общо приходи   22566 22740 173

 

увеличение 2020 спрямо 2019 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 1.722 1.777 3.194
отведени води в лв/куб.м. 0.199 0.215 8.040
пречистени води в лв/куб.м. 0.434 0.397 -8.525
общо без ДДС в лв/куб.м. 2.355 2.389 1.444
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 3.834 4.009 4.564

 

 

12. „ В и К” гр. Ловеч

 

В и К  гр. Ловеч    за битови потребители  Решение № БП-Ц- 5/22.08.2019г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 4313 1.759 1.766 7587 7617
отведени води 1876 0.181 0.182 340 341
пречистени води 1764 0.676 0.679 1192 1198
общо приходи   9119 9156 37

 

увеличение 2020 спрямо 2019 цена в сила от 1 септември 2019г. 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 1.748 1.766 1.030
отведени води в лв/куб.м. 0.18 0.182 1.111
пречистени води в лв/куб.м. 0.676 0.679 0.444
общо без ДДС в лв/куб.м. 2.604 2.627 0.883
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 3.111 3.955 27.130

 

 

13. „Водоснабдяване –Дунав” ЕООД гр. Разград

 

В и К  гр. Разград    за битови потребители  Решение № БП-Ц- 6/22.08.2019г. количества бизнес план хил. куб. м. цена бизнес план за 2020 в лв/куб.м. без ДДС предложена цена за 2020г. в лв/куб.м.  без ДДС приходи по бизнес план в лв без ДДС приходи с предложена цена от КЕВР в хил. лв без ДДС в повече приходи от битови потребители в хил. лв
доставена вода 3191 2.585 2.596 8249 8284
отведени води 1081 0.129 0.13 139 141
пречистени води 1081 0.322 0.323 348 349
общо приходи   8736 8774 37

 

увеличение 2020 спрямо 2019 в сила от 1 септември 2019 2020 увеличение в %
 доставена вода  в лв/куб.м. 2.558 2.596 1.486
отведени води в лв/куб.м. 0.118 0.13 10.169
пречистени води в лв/куб.м. 0.312 0.323 3.526
общо без ДДС в лв/куб.м. 2.988 3.049 2.041
социална поносимост  в лв/куб.м. с ДДС 3.587
* цена с ДДС 3.659 лв/куб.м според изчисленията на КЕВР  от 1 януари 2020г. , която в Доклада е намалена на 3.42  заради социалната поносимост                                                             3,42
-4.656
Тагове: Новини