Начало/Манолова: Според бизнес-плана на ВиК-Хасково водата в Хасково трябва да се увеличи с 89%, а за 3000 души в областта с над 340%

Манолова: Според бизнес-плана на ВиК-Хасково водата в Хасково трябва да се увеличи с 89%, а за 3000 души в областта с над 340%

10.07.2020

В доклад на КЕВР има констатации за наличието на манган, нитрати, фосфати, флуориди, желязо, амоняк, мътност и цвят във водата

В бизнес-плана на ВиК-Хасково за 2017 – 2021 г. се предлага хората в областта да заплащат най-високата цена на вода през 2020 г. - 3,51 лв. /куб. м. с ДДС. В момента във ВиК-Добрич битовите потребители  плащат по 3,46 лв. /куб. м., в Разград по 3,42 лв./куб. м. и в Шумен по 3,40 лв./куб. м.

Това заяви председателят на Гражданската платформа „Изправи се.БГ“ Мая Манолова в онлайн обсъждане на бизнес-плана на ВиК-Хасково за 2017-2021 г.

За населението, което се обслужва в момента от ВиК - Хасково  и е на помпено подаване, увеличението през 2020 г.  ще е с 16,84 %, а тези, които са на гравитачно подаване (3000 човека от 9 населени места) ще получат увеличение на цената за доставяне на вода с 342,59 %. За потребителите, които  през тази година  се обслужват от ВиК – Димитровград и които ще преминат от 1 януари 2021 г. към ВиК – Хасково, средното увеличение на цените на ВиК - услугите  ще бъде 89,29 %, допълни Манолова.

Тя припомни, че констатации за наличието на манган, нитрати, фосфати, флуориди, желязо, амоняк, мътност и цвят във водата в различни райони на областта има посочени в Доклада на КЕВР.

Манолова подчерта, че в доклад на ВиК-Хасково за първото тримесечие на 2020 г., който е представен и пред МРРБ и е публично достъпен, е посочено, че в над 10 населени места в област Хасково вода за питейни цени се доставя с водоноски.

От „Изправи се.БГ“ питаме КЕВР, след като утвърди бизнес-плана на  ВиК-Хасково   и увеличи цените на ВиК-услугите, ще се спре ли ползването на водоноски или хората ще продължат да получават вода с водоноски, но значително по-скъпа, допълни председателят на Гражданската платформа.

КЕВР да не приема предложения бизнес-план и да не се приема решение за увеличаване цените на ВиК-услугите. Бизнес-планът да се върне на ВиК-оператора за преработка и съгласуване с ВиК-асоциацията и за консултация с потребителите. В бизнес-плановете трябва подробно и ясно да е посочено как ще са решени проблемите с качеството на водата, особено когато става дума за драстично повишаване на цената, призова Манолова.

 

 

Таблица с изменението на цените, в резултат на приемането на бизнес-плана

 

цени в лв/куб. м без ДДС ВиК Хасково към момента ВиК Димитровград към момента цена на ВиК услугите след приемането на бизнес плана, в сила от 1 август 2020г. цена на В и К услугите за 2021г. по данни от бизнес плана увеличение в % за областХасково за 2020г. без Димитровгард увеличение на цена от 1 януари 2021г. само за Димитровград
доставяне на вода 1.96 1.17 2.39 2.40 21.94 104.96
гравитачно 0.54   2.39   342.59  
отвеждане на отпадъчни води 0.11 0.12 0.12 0.11 7.27 -5.00
пречистване на отпадъчни води 0.43 0.26 0.41 0.42 -3.95 62.31
компелксна цена на В и К услугите, без гранитачно подаване 2.50 1.55 2.92 2.93 16.84 89.29
комплексна цена на Ви К услугите с ДДС 3.00 1.86 3.51 3.52 16.84 89.29

Протестът днес започва в 15ч. Преди това се борим срещу най-скъпата и най-некачествената вода в Хасково

Публикувахте от Мая Манолова в Петък, 10 юли 2020 г.

Тагове: Новини