Начало/Манолова: Топлинните счетоводители да не издевателстват над хората с дистанционните топломери и водомери

Манолова: Топлинните счетоводители да не издевателстват над хората с дистанционните топломери и водомери

01.11.2020

В средата на COVID кризата над 100 млн. лв. трябва да извадят обикновените граждани за дистанционни измервателни уреди. Борисов да ги плати!

Клиентите на „Топлофикация-София“ кредитират дружеството с 15,7 млн. лв., обясни Манолова

Топлинните счетоводители в България да спрат да издевателстват над хората и да ги принуждават да си закупуват уреди, водомери и топломери за дистанционно отчитане, тъй като не са приети съответните изменения в Закона за енергетиката.

За това предупреди председателят на Гражданската платформа „Изправи се.БГ“ Мая Манолова по повод десетки сигнали на граждани в приемната й, че топлинни счетоводители ги принуждават да си закупуват дистанционни уреди.

Тя призова разходите за купуване на дистанционни уреди да се поемат от бюджета на Министерството на енергетиката или премиерът Борисов да създаде специална финансова програма да подпомогне домакинствата, като осигури и средствата за нея, независимо дали по европейски програми. Още повече, че в момента хората са силно затруднени заради втората вълна на COVID-кризата и хиляди български граждани са и болни, и без работа, и без доходи.

Съгласно Директивата за енергийна ефективност от 25 октомври 2020 г.  всички потребители действително следва да си закупят уреди за дялово разпределение на топлинна енергия, топломери и водомери за топла вода само с дистанционно управление, но в закон у нас това още не е прието.

През месец май 2020 г. Министерството на енергетиката проведе обществено обсъждане за изменение и допълнение в Закона за енергийната ефективност, съответно в Закона за енергетиката, относно въвеждането на тези задължения за потребителите в България. Тогава от „Изправи се.БГ” изпратихме становище до Министерството на енергетиката, към което приложихме анализ, че ще се наложи потребителите да извадят 100 млн. лв., за да закупят уреди, топломери и водомери с дистанционно отчитане.  До този момент измененията и допълненията на двата закона не са внесени за разглеждане в Народното събрание, съответно не са приети. По тази причина гражданите да игнорират топлинни счетоводители, които се опитват да ги принуждават да си купуват такива уреди, подчерта Манолова.

Защо гражданите трябва да направят тези разходи, попитахме КЕВР още през май 2020 г., когато и настоявахме цените на топлинната енергия да се определят всеки месец, а не веднъж годишно, както предвижда наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия, която КЕВР измениха и допълниха през месец май 2020г. посочва още тя. В резлултат на  това, че „Топлофикация-София” ЕАД купува природния газ от „Булгаргаз” ЕАД на една цена, а в цената на топлинната енергия разходите за природен газ са изчислени от КЕВР на значително по-висока пригнозна цена на природния газ, само за периода от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2020 г., потребителите на топлинна енергия кредитират безлихвено топлофикационното дружество с над 15,7 млн. лв.

Днес в 13:00 ч. започва заседанието на КЕВР за определяне на новата цена на природния газ.

***

ПРИЛОЖЕНИЕ

Таблица с данни за сравнение на цените, по които „Топлофикация - София” ЕАД  плаща на „Булгаргаз” ЕАД и цената на природния газ, която е включена в цената на топлинната енергия за периода от 1 юли 2020 г. до 31 декември 2020 г.

 

Mесец 2020 Kоличество природен газ  по прогноза в МВтч, съгласно  представената информация от Топлофикация София на КЕВР за определянето на цената на топлинната енергия Цена на природния газ, по която Топлофикация София плаща/ще плаща  на Булгаргаз в лв/МВтч, съгласно съответните решения на КЕВР Цена на природния газ, по която се определени разходите  за природен газ в цената на топлинната енергия в лв/МВтч, съгласно Решения на КЕВР   № Ц- 28/01.07.2020г. Разлика в цените в лв/МВтч  цената на природния газ, която е заложена в цената на топлината енергия минус цената, по която Топлофикация София  плаща на Булгаргаз Количество природен газ умножено с разликата в цените в лева
юли 248115 19.10 30.50 11.40 2828511.00
август 220067 18.67 30.50 11.83 2603392.61
септември 269490 22.46 30.50 8.04 2166699.60
октомври 387329 24.72 30.50 5.78 2238761.62
ноември 764904 27.03 30.50 3.47 2654216.88
декември 1118038 27.64 30.50 2.86 3197588.68
всичко         15689170.39

*Цените за месец ноември и декември 2020г., които са в червено, са все още прогнозни по данни на „Булгаргаз”  ЕАД

Тагове: Новини