Начало/Мая Манолова в становище за промените в Конституцията: Част от текстовете са противоконституционни, други – противоречат на целите за независима съдебна власт

Мая Манолова в становище за промените в Конституцията: Част от текстовете са противоконституционни, други – противоречат на целите за независима съдебна власт

11.12.2023

От ПП Изправи се България с лидер Мая Манолова изпратиха становище до парламентарната комисия по конституционни въпроси относно предложените текстове за промени в Конституцията. В становището си от партията на Манолова предупреждават, че част от текстовете „будят основателни съмнения за противоконституционност, както и за надхвърляне на правомощията на Обикновено народното събрание да ги извърши и навлизане в компетентността на Велико Народно събрание“. Според тях при искания за конституционна проверка от страна на партиите, неподкрепящи промените в Конституцията или от президента въпросните текстове ще бъдат отменени, което ще наложи да се правят „поправки на поправките“ предвид решението на Конституционния съд, че отмяна на конституционни текстове не връща в сила действащите, а оставя конституционни празноти.

Според становището на Изправи се България друга част от предложения пък далеч надхвърлят и дори са в противоречие с предварително заявените цели – независима съдебна система, свободна от политически влияния; отчетна прокуратура; върховенство на правото; справедлив и бърз съдебен процес.
От формацията на Мая Манолова не подкрепят предложенията за намаляване президентските правомощия; за прокурорски съвет, зависим от законодателната власт; за даване на възможност хора с двойно гражданство да заемат висши държавни постове нито промяната на националния празник на 24 май, но се обявяват „за“ въвеждането на индивидуална конституционна жалба.
Относно предложените текстове за ограничаване президентските правомощия до назначаване на правителство, оглавено от председателя на парламента, председателя на Конституционни я съд или гуверньора на БНБ в становището на Изправи се България се посочва, че ролята на президентската институция е на балансьор в българския конституционен модел и той се „намесва в изпълнителната власт само и единствено когато е необходимо саниране и поправяне на нарушен политически модел“.
В становището си Манолова, че предложеният модел за Прокурорския съвет е изцяло неприемлив, доколкото отваря широко вратата за партийно-политически влияния и назначения, включително и на Главния прокурор. Едновременно с това от формацията на бившия омбудсман предупреждават срещу ограничаването на възможността прокуратурата да предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове, тъй като са налице множество хипотези, в които прокуратурата е единствената институция, която може да предприема действия при застрашен публичен интерес и нарушени права на големи общности от хора.
А относно опита да се запише 24 май като официален празник на България вместо досега приетия 3 март, Мая Манолова твърди, че предложената промяна на националния празник е явно посегателство върху историческата памет и историческата идентичност за независимостта на Република България.

Тагове: