Начало/Мая Манолова: Да се увеличат с 82 млн. лева парите в бюджета на НЗОК за изследвания, прегледи и профилактика

Мая Манолова: Да се увеличат с 82 млн. лева парите в бюджета на НЗОК за изследвания, прегледи и профилактика

18.11.2019

За увеличение с 82 млн. лева в бюджета на НЗОК за изследвания, прегледи и профилактика се обяви Мая Манолова днес. Тя съобщи във Фейсбук, че е изпратила до две парламентарни комисии – по бюджет и по здравеопазване – становище с аргументация за необходимостта от подобно увеличение преди второто четене на законопроекта.

„Въпреки че години наред обсъждаме колко е важна профилактиката и ранната диагностика, особено на заболяванията, които са най-честата причина за смъртта на българите, и в този бюджет не виждаме дори и намек за подобряване на този най-важен елемент на всяка здравна политика. В момента в проекта на бюджета са отделени за профилактика едва 0,5% от всички разходи”, пише Манолова.

„Въпреки предвиденото увеличение на парите за болниците, бюджетът не дава никакви механизми за по-справедливо заплащане на медицинските специалисти, които станаха причина и за национални протести. В становището си предлагам средствата за доболничната помощ да се увеличат с 56 млн. лева, каквото е и искането на общопрактикуващите лекари”, казва тя.

Според Манолова „допълнителните средства ще позволят да се увеличат парите за посещения при личен лекар, профилактични прегледи, ваксинации и наблюдение на хронично-болни пациенти. Така ще се гарантира профилактиката на всички осигурени, а не само на 1/3 от тях, както е заложено в проекта сега”.

Тя предлага също „средствата за медицински изследвания да се увеличат с почти 28% - с 26 милиона лева, като станат общо 110 млн. лева”.

„Увеличението на средствата за изследвания ще сложи край на унизителното чакане до началото на следващия месец за лабораторни изследвания и с месеци за достъп до образна диагностика, скенери, ЯМР и др., които отдавна са рутинна практика в развитите страни”, посочва още Манолова и казва, че „повече средства за извънболничната помощ ще даде възможност да се увеличат и заплатите на медицинския персонал – лекари, медицински сестри, лаборанти, рехабилитатори и др.”

„Парите за увеличенията да бъдат осигурени от резерва на НЗОК, който е в размер на 130 млн. лева или чрез увеличение на трансфера от републиканския бюджет за здравно осигуряване на държавните служители”, казва още Манолова.

 

Тагове: Новини