Начало/Мая Манолова с решение за вакуума в КЕВР – членовете на Регулатора да изберат вр.и.д. председател

Мая Манолова с решение за вакуума в КЕВР – членовете на Регулатора да изберат вр.и.д. председател

24.07.2022

ПП " Изправи се, България" предлага разумно и бързо решение във връзка с кризата в КЕВР, без да се налага избор на нов председател от Народното събрание сега.

След решението на Конституционния съд, с което се обяви за противоконституционно Решението на Народното събрание от 9 февруари 2022 г. за избиране на председател на Комисията за енергийно и водно регулиране, настъпи безпрецедентна управленска криза в енергийния регулатор. Причината за това е, че Законът за енергетиката е дал специални права на Председателя на КЕВР за неговото управление, като например организирането и ръководеното на дейността на КЕВР, управлението на администрацията, представляването на регулатора пред трети лица, управлението, изпълнението и отчетността на бюджета, и други.

В Закона за енергетиката има пропуск - не е предвидено да се прави избор на заместник- председател, който да изпълнява функциите на Председателя, когато той отсъства или е в отпуск, болнични и пр. Тази празнота в закона е запълнена в Правилника за дейността на КЕВР, като е предвидена възможност Председателят на КЕВР да упълномощава някои от членовете на КЕВР да изпълняват функциите на Председателя в негово отсъствие. Но в случая, Председателят на КЕВР не може да упълномощи друг член на КЕВР, защото вече публично е известно, че той самият е незаконно избран.

Затова от ПП „Изправи се, България“ предлагаме още тази седмица депутатите от парламентарните групи да се обединят, като внесат и гласуват изменение и допълнение в Закона за енергетиката, като дадат възможност при определени обстоятелства членовете на КЕВР да имат право да изберат един от тях за временно изпълняващ функциите на Председател на КЕВР, примерно със срок до три или шест месеца.

По този начин ще се намери бърз изход от създалата се правна криза в управлението на КЕВР. Това може да стане, ако има политическа воля за това, вместо да се организира на бързо нова процедура за избор на нов Председател на КЕВР.

От политическа гледна точка, в навечерието на предстоящите парламентарни избори, е по- добре да се направи предложеното от нас изменение и допълнение в Закона за енергетиката, отколкото да се удължава агонията в работата на 47-то Народно събрание с още 20 дни само и само да се избере нов Председател на КЕВР.

Не трябва да се пропуска и фактът, че съществува реална възможност да не може да се съберат необходимите гласове за избор на нов Председател и тогава правната криза в управлението на КЕВР ще продължи.

Така че, с оглед бързото преодоляване на кризата с КЕВР, депутатите да внесат още утре за разглеждане в Народното събрание това допълнение в Закона за енергетиката, както предлагаме от ПП „Изправи се, България“. Така те ще защитят публичния интерес и ще предотвратят задълбочаването на кризата в регулатора.

Тагове: