Начало/Становище до КЕВР и Министерство на енергетиката за надвзети суми за парно

Становище до КЕВР и Министерство на енергетиката за надвзети суми за парно

25.03.2020

 

                                                                                ДО

                                                                                ГОСПОЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА

                                                                                МИНИСТЪР НА ЕНЕРГЕТИКАТА

                                                                                ДО

                                                                                 ДОЦ. Д-Р ИВАН ИВАНОВ

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                                 НА КОМИСИЯТА ЗА ЕНЕРГИЙНО

                                                                                 И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ

 

СТАНОВИЩЕ

от

Мая Манолова – Председател на  Гражданска платформа „Изправи се.БГ”

адрес – гр. София, ул. „Дякон Игнатий” № 4, еmail: [email protected]

 

Уважаема госпожо Петкова,

Уважаеми господин Иванов,

Във връзка с публикувания доклад за  изменение на цените на енергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, относно изменението на цената на природния газ от 01.04.2020г. /Доклада/ на Интернет страницата на КЕВР даваме следното становище:

  1. Подкрепяме предложеното намаление на цените на топлинната енергия

за клиентите на топлофикационните дружества в Доклада, в резултат на намалението на цената на природния газ с 40,49% , считано от 01.04.2020г.

  1. На 9 март 2020г. изпратихме становище до Вас, и до господин Валентин

Николов - Председател на  Комисията по енергетика в 44-то Народното събрание, във връзка  с договорена нова цена на природния газ между „Булгаргаз” ЕАД и от ООО „Газпром-експорт”, считано от 5 август 2019г.  Но, до този момент  никой от управляващите и/или КЕВР все още публично не е посочил  по какъв начин и от кога ще бъдат върнати надвзетите суми на клиентите на топлофикационните дружества, в резултат на намалението на цената на природния газ  за периода от 5 август 2019г. до 31 март 2020г.

Искаме да Ви обърнем специално внимание, че през месец март средната външна температура през 2019г. за град София е била 8,70 градуса,  а през март 2020г. до момента е 6,70 градуса.  Това  означава, че прогнозните сметки за топлинна енергия за м.март 2020г.  ще бъдат много по- високи спрямо м. март 2019г., поради по-студеното време и непроменената цената на топлинната енергия, която е   утвърдена с Решение № Ц-18/01.07.2019г.  от КЕВР,  и е исторически е най-високата.

Считаме, че  предвид въведеното извънредното положение в страната заради епидемията от коронавирус  и финансовите затруднения, които  имат българските домакинства, се изисква незабавно Министерството на енергетиката и КЕВР   да предприемат съответните  действия, с които ясно и точно  да се посочи  кога и по какъв начин топлофикационните дружества ще върнат надвзетите суми на клиентите си за периода  от 5 август 2019г. до 31 март 2020г.  в резултат на договорената по- ниска цена на природния газ за този период.

Ако, това не бъде направено своевременно, може да се очаква, че гражданите ще бъдат затруднени да си платят на време  сметките за топлинна енергия за м. март 2020г., което ще влоши още повече  ликвидността на топлофикационните дружества.

Моля да отговорите, кога и по какъв начин ще бъдат върнати надвзетите суми от сметките за  топлинна енергия на клиентите на топлофикационните дружества  за периода от от 5 август 2019г. до 31 март 2020г.  в резултат на договорената по- ниска цена на природния газ.

 

24.03.2020г.                                           С уважение:

гр. София                                                       /Мая Манолова – Председател/

Тагове: Новини