Начало/Татяна Дончева и Мая Манолова се срещнаха с дамски клубове във Варна

Татяна Дончева и Мая Манолова се срещнаха с дамски клубове във Варна

20.03.2021

Вчера във Варна се проведе среща между дамските клубове в града и представители на асоциация „Да съхраним жената“ с водача на листата за Варна Татяна Дончева и Мая Манолова от коалиция „Изправи се! Мутри вън!“

На срещата организациите, занимаващи се основно със социални въпроси, споделиха основните сфери на дейност и текущи предизвикателства пред тяхната работа. Един от главните им проекти е продължаващата подкрепа на двата центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания  „Живот по дъгата“ и този за възрастни жени „Импулс“, които са изградени след тяхна мащабна благотворителна акция.

Фокус на срещата бяха възможностите за законодателни промени, даващи възможност за изграждане на социални центрове и за ползване на личен асистент. Мнението на работещите в сектора е, че сегашната регулаторна рамка не решава проблемите на тези хора по категоричен начин. Те обърнаха внимание на трудностите, с които се сблъскват, работещите в сферата на социалните услуги и необходимостта от яснота по отношение на критериите за Закона за качеството на услугите. Те изразиха и готовността си да съдействат в създаването именно на такива интегрирани програми, които изхождат от работата на терен и истинските нужди на ползвателите на подобни услуги.

Голяма е групата на възрастните и самотно живеещи хора, които биха могли да посещават социални центрове, но и на тези, нуждаещи се от социален асистент. Необходима е законова уредба, осигуряваща необходимия баланс между тези две възможности. Обсъдена беше нуждата законът да позволява използването на финансови механизми за финансиране на центрове и клубове за възрастни хора  без значение дали те ще са общински, НПО, частни, или изградени на друг принцип.

Друг основен акцент на срещата беше популяризирането на програмата на Българския червен кръст- Варна „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. Потребителите на тази мобилна услуга имат достъп до здравни и социални грижи, както и подкрепа от социален работник, психолог и рехабилитатор, според оценката на потребностите им.

Освен подпомагането на социални дейности за възрастни хора и деца със специални нужди, в програмата на коалиция „Изправи се! Мутри вън“ влиза и план за преизчисляване на пенсиите. Лидерът на гражданска платформа „Изправи се.БГ“ Мая Манолова припомни, че пенсиите не са преизчислявани от над 10 години, докато 43% процента от пенсионерите живеят под прага на бедност. Поетапно, минималните пенсии трябва да се преизчислен докато достигнат прага на бедност от 363 лв., категорична бе тя.

Тагове: Новини