Начало/19 мерки контра-Ковид19

19 мерки контра-Ковид19

23.05.2020

19 мерки контра-Ковид19

с които „Изправи се.БГ” за 19 месеца ще съживи икономиката и ще осигури работа за всеки

 

 

*От 23 май 2020 г. тази програма ще бъде обсъдена с българските граждани по време на обиколките на "Изправи се.БГ" и Мая Манолова в цялата страна и ще бъде обновявана и обогатяване в следващите месеци.

 

I. ЗАЕТОСТ

 1. Национална програма „Работа за всеки“ на стойност 2,5 млрд. лв. за 200 000 души - Мащабна инициатива за възстановяване на трудовата заетост чрез субсидирано увеличаване до 50 % на работещите в микро-, семейния и малкия бизнес. Целева група ще са малки фирми, в които по програмата работодателят ще може да наеме до 50 % допълнително работници на пълно или съкратено работно време.  Държавата да заплаща минимална работна заплата и осигуровки на всяко допълнително новооткрито работно място за срок от 19 месеца и със задължение работникът да бъде запазен на работа още поне 6 месеца след това. До момента, 23 май 2020г., в най-острата фаза на кризата, под 15 млн. лв. са достигнали до работещите за запазване на работните места. Програмата ще се захрани от ресурса от 2/3 за заетост, който правителството призна, че не може да оползотвори.
  • Мярка „България е моето вкъщи”, насочена към българските сезонни работници, които традиционно заминават за чужбина. Тъй като голяма част от тях вече са изгубили работата си и не виждат перспектива. Трябва да ги върнем и задържим в България. Всяко трето българче се ражда в чужбина. Държавата ще плаща за наемането на работа на сезонни работници в България от български работодатели, както и на такива, които искат да наемат български сезонни работници, връщащи си от чужбина. Държавата ще заплаща възнаграждение и осигуровки на всяко новооткрито сезонно работно място в селското стопанство, услугите и други сезонни дейности. За обезпечаване на мярката са нужни 200 млн. лв. и по нея могат да се наемат поне 50 хил. сезонни работници. Мярката ще доведе до нови работни места, събиране на български семейства и раждане на децата им в България.
  • Мярка „Вече съм активен” за хора между 18 и 65 години, които нито работят, нито учат, нито имат каквато и да е трудова активност. Програмата ще се развие със социалните партньори и ще субсидира квалификацията и всяко новооткрито работно място и осигуровка на български гражданин от тази целево група за срок от 19 месеца.

 

 

 

 

II. СЕМЕЙНИ СТОПАНСТВА

 

 1. Национална програма „Семейно стопанство”. Програмата ще предостави земя от държавния поземлен фонд на домакинства за зеленчукопроизводство, традиционни култури и животновъдство. Държавата ще заплаща възнаграждение и осигуровки на всяко новооткрито работно място в „Семейното стопанство” за срок от 19 месеца и със задължение работникът да остане на работа още поне 12 месеца след това. Програмата предвижда  наемане на работа на 100 000 селскостопански работници. Стойността е 900 млн. лв. за 19 месеца.
 2. Национална програма за стимулиране на традиционни за България производства - билки, български зеленчуци и плодове, пчелен мед и рози.
 3. Създаване на държавно предприятие за изкупуване на селскостопанската продукция от дребните производители.

 

 

III. СОЦИАЛНИ МЕРКИ

 

 1. Предоставяне на държавни чекове за услуги за грижа за децата (детегледачи), грижа за нуждаещи се възрастни граждани, както и грижа за хора със специални потребности. Мярката е насочена към осигуряване на работни места за регистрирани безработни в бюрата по труда и хора в неплатен отпуск, социални асистенти, патронажна грижа и др. и ще се финансира от социалните фондове. В момента извън услугата на социалните асистенти над 10 хиляди души.
 2. Мярка „Безплатни детска градина и ясла за всяко дете”. Мярката е на стойност 300 млн. лв. за 19 месеца и ще подпомогне пряко българските домакинства с деца до 7-годишна възраст.
 3. Национална програма „Безплатен лаптоп за всяко дете”. Мярката пряко ще подпомогне българските домакинства с деца в училищна и предучилищна възраст и особено в условията на дигитално образование. Мярката е на стойност 300 млн. лв.
 4. Постоянна програма за подпомагане на самотните родители чрез ваучери за храна, социални услуги, помощ за отопление, детегледачи и пряко финансово подпомагане. Мярката е пряко насочена към над 500 хил. самотни родители в страната и 72 % от тях, които бедстват на прага на бедността.
 5. Предоставяне на държавни чекове за услуги за поддържане на дома и домакинството и за битови ремонти (с лимитирана стойност) на частни домове. Мярката е насочена към осигуряване на работни места за регистрирани безработни със съответната квалификация в бюрата по труда наемане за малки строителни фирми.
 6. Предоставяне на ваучери за културен достъп (с лимитирана стойност, за 19 месеца), насочена към подпомагане на свободните артисти и културни проекти, книгоиздатели, артисти от сценични и други изкуства и др.
 7. Преизчисляване на пенсиите в страната. Мярката е насочена към справедливо разпределение на обществения ресурс за хората от третата възраст и е на стойност 350 млн. лв. до края на настоящата година. С нея ще се преодолее несправедливото положение половината пенсионери в страната да са с еднакъв размер на пенсиите си при различен трудов стаж.

IV. ПОДКРЕПА ЗА БИЗНЕСА С АКЦЕНТ ВЪРХУ МАЛКИЯ И СЕМЕЕН БИЗНЕС

 

 1. Въвеждане на задължение на публичните администрации да изплащат фактурите за доставки и услуги от бизнеса в рамките на 30 дни. Целта на мярката е да се облекчат затрудненията с ликвидните средства и междуфирмената задлъжнялост.
 2. Въвеждане на уведомителен режим за стартиране на нов бизнес
 3. Премахване на изискването микропредприятията да изготвят годишни отчети (при 320 хил. предприятия това би спестило 220 млн. лв. годишно).
 4. Намаляване със 75% на патентния данък. Мярката е фокусирана към подпомагане на таксиметровите шофьори, инструктори, фризьори, занаятчии и други дейности, подлежащи на патент.
 5. Стартиране на Национална програма за разработване и интегриране на смарт-системи за управление и сигурност, електронни обществени поръчки, дигитално образование, електронно здравеопазване с електронна здравна карта. Мярката е насочена към създаване на работни места в IT-сектора и високите технологии и към гарантирана прозрачност на публичните услуги.
 6. Намаляване на данъчната тежест в частта данък върху ЕТ, данък върху застрахователни премии, данък върху доход от лихви и срочни банкови депозити, данък наследство. Въвеждане на такса върху сделките с луксозни стоки
 7. Въвеждане на временни мораториуми, в рамките на посочените 19 месеца, при безконтролен ръст на цените на ток, парно, вода, както и върху някои от действията на частните съдебни изпълнители и колектори, когато касаят безработни лица и домакинства с един или повече безработни членове. Мярката е пряко насочена към подпомагане на домакинствата в условията на кризата с Ковид-19 и след нея.
 8. Законодателни мерки за защита правата на обикновените граждани от произвола на банките, безконтролния внос на боклук, своеволията на колекторите, против единната цена на водата и регулация на ЧСИ, колекторите и бързите кредити, както и Закон за частния фалит, който Манолова внесе в Народното събрание през юли 2019 г.

*От 23 май 2020 г. тази програма ще бъде обсъдена с българските граждани по време на обиколките на "Изправи се.БГ" и Мая Манолова в цялата страна и ще бъде обновявана и обогатяване в следващите месеци.

23 май 2020 г.

 

Тагове: Новини