Начало/Support

СТАБИЛНА ИКОНОМИКА, ОВЛАДЯВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ СА ГЛАВНА МИСИЯ НА „ЛЕВИЦАТА!“

България е най-бедната държава в Европа с най-беднитерегиони. На страната й трябва икономически растеж инекорумпирани политици. За да се върне ..