Начало/Позиция на ЛЕВИЦАТА! за връщането на нощния градски транспорт в София

Позиция на ЛЕВИЦАТА! за връщането на нощния градски транспорт в София

25.07.2023

ПОЗИЦИЯ

на ляво обединение ЛЕВИЦАТА!

адрес: гр София, ул. Врабча 23 ет. 1

относно предложение за въвеждане на нощен градски транспорт на територията на град София, обусловен в доклад #СОА23-ВК66-6929 на СОС, внесен от група общински съветници

Относно предложението за въвеждане на четири нощни линии на градския транспорт на територията на град София, обусловено в доклад #СОА23-ВК66-6929 на СОС, внесен от група общински съветници на 19.07.2023 г., от лявото обедениение ЛЕВИЦАТА! изразяваме следната позиция:

Намираме възстановяването на нощните линии на градския транспорт за необходимо и крайно закъсняло, предвид прекратяването им през 2020 г. с използван формален повод избухналата пандемия от КОВИД и обръщаме внимание, че всички ограничителни мерки за събиране на хора на обществени места бяха окончателно премахнати преди година. Въпреки това Столична община не възстанови нощния обществен транспорт, а взима това решение по време на последното си заседание преди ваканцията си, точно преди местните избори.

Подозрението, че това решение е предизборно се засилва и от факта, че за последния мандат не бяха предприети никакви стъпки за подобряването на градския транспорт в столицата - изхарчените 100 млн. лв. за електронна система за градския транспорт не повиши удобството на гражданите за пътуване, не направи обществения транспорт по-атрактивен нито реална алтернатива на автомобилите, не подобри условията на труд за работещите в транспорта, а единствено отмени ключови карти и възможности за избор на гражданите и на практика повиши цената на билета, като отмени най-евтините възможности като талоните за 10 пътувания.

Едновременно с това от ляво обединение ЛЕВИЦАТА! сме категорични, че връщането на нощните линии на градския транспорт не могат да са за сметка на водачите в обществения транспорт, които и в момента са принудени да полагат извънреден труд, често над законово допустимите часове, които получават недостатъчно възнаграждение и за които полагането и на нощен труд следва да бъде адекватно компенсирано. На този фон настояваме за незабавно повишаване възнаграждението на водачите в столичния Автотранспорт, Електротранспорт и Метрополитен, каквото трябваше да се случи още с повишаването на цената на превозните документи в края на миналата година, двойно заплащане на нощния труд, за незабавни мерки за подобряване условията на труд, гарантиране на работните часове, регламентираните почивки и адекватни места за почивка на водачите.

На следващо място от ЛЕВИЦАТА! категорично отстояваме виждането, че общественият транспорт в столицата следва да бъде напълно безплатен за гражданите. Той и в момента е силно субсидиран като едва около 30% от разходите на транспортните дружества се покриват от продажбата на превозни документи. Безплатният градски транспорт, когато той е комфортен, бърз и удобен за гражданите, има потенциала да намали използването на лични автомобили, да облекчи трафика и да подобри качеството на въздуха в столицата като същевременно даде възмажност на всички столичани за свободно придвижване из града без притеснения за цената на пътуването.

Не е случайно, че през последните години на все повече места в Европа се въвежда безплатен обществен транспорт, като най-ярките примери са от Талин, Люксембург и Малта, като Германия също обмисля подобна стъпка, за да повиши качествоно на въздуха си, а в България показателите за чистотата на въздуха в столицата и големите градове са много по-сериозни.

Тагове: