Начало/Позиция на ЛЕВИЦАТА! относно поисканото драстично поскъпване на парното от топлофикациите

Позиция на ЛЕВИЦАТА! относно поисканото драстично поскъпване на парното от топлофикациите

08.05.2023

Позиция

на ЛЕВИЦАТА!

относно поисканото драстично поскъпване на парното от топлофикациите и относно укритата от КЕВР информация за поисканите цени на тока

КЕВР публикува на сайта си заявленията на енергийните дружества в секторите „Електроенергетика“ и „Топлоенергетика“ за исканите нови цени за новия регулаторен период 01.07.2023 – 30.06.2024 г. Стряскащо е исканото увеличение на цената на парното от повечето топлофикации. Топлофикация Велико Търново – от 131 лв./MWh досега до 365 лв./MWh от 1 юли (увеличение с 278%), Топлофикация Враца – от 113 лв./MWh на 257 лв./MWh (увеличение с 227%), Топлофикация Плевен от 96 лв./MWh на 215 лв./MWh (увеличение с 223%). Топлофикация София е заявила същата цена на парното и топлата вода, но за сметка на това, макар и с понижение от действащата към момента цена, иска запазване на високи стойности на преференциалната цена на електрическата енергия, а именно 1034 лв./MWh. Поисканите от „ЕВН България Топлофикация“, „Веолия Варна“, Топлофикация Русе, Топлофикация Перник, Топлофикация Сливен са със заличени данни за исканите цени на парното. От ЛЕВИЦАТА! смятаме, че такова драстично повишаване на цената на парното и топлата вода е спекулативно и неоснователно. Напомняме, че цената на природния газ беше значително намалена през последните месеци – за сравнение: цена на газа от 13 май 2022 г. – 162,17 лв./MWh при цена на природния газ през май 2023 г. 90 лв./MWh. Стойността на природния газ представлява около 70% от цената на парното и за ценовия период 01.07.2022 – 30.06.2023 г. цената на парното е разчетена при цена на природния газ от 116 лв./MWh. Това намаление на цената на природния газ би следвало да доведе до намаление на цената на парното, а не до абсурдното му увеличение с 2-3 пъти, поискано от повечето топлофикации.

За поредна година КЕВР не публикува поисканите крайни цени на тока от енергийните дружества. Същите са заличени в заявленията поради „търговска тайна“. Тази практика на укриване на поисканите от енергийните дружества цени и в сектора „Елелктроенергетика“, и в сектор „Топлоенергетика“ сериозно нарушава интересите на потребителите, които би следвало да бъдат информирани своевременно за искани увеличения на тока, парното и топлата вода. Предвид високите цени и непосилните за гражданите битови сметки би следвало процесът на ценообразуване да бъде абсолютно публичен и прозрачен и да се търсят възможности за защита на интересите на потребителите.

Процесът на ценообразуване на тока и парното и високите сметки би следвало да бъдат тема от дневния ред на народните представители. Най-малкото при приемането на Държавния бюджет за 2023 г., който в момента се обсъжда, ДДС на парното и природния газ да не бъдат повишавани от 9% на 20% и да бъде включена подкрепа за енергийно бедните.

ЛЕВИЦАТА! настоява КЕВР:

  1. Да не допуска повишаване на цените на парното и тока от 1 юли 2023 г. Напротив, с оглед намаляването на цената на природния газ цените на топлоенергията да бъдат намалени;
  2. Да публикува на интернет страницата си пълните заявления на енергийните дружества, включително всички изходни данни и поисканите за утвърждаване цени за периода 01.07.2023-30.06.2024 г., каквото е изискването на чл. 15, ал. 2 от ЗЕ.

 

ЛЕВИЦАТА! призовава 49-ото Народно събрание:

  1. При приемането на Държавния бюджет за 2023 г. да запази 9% ДДС върху топлинната енергия и природния газ;
  2. Да дефинира кои са енергийно бедни и в Бюджет 2023 г. да включи мерки за тяхната подкрепа.
Тагове: