Начало/Манолова пита колко пари вече са похарчени за завода за боклук в София, който няма да се състои

Манолова пита колко пари вече са похарчени за завода за боклук в София, който няма да се състои

17.02.2023

До
Госпожа Йорданка Фандъкова
Кмет
на Столична община

ЗАЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на достъп до обществена информация

От Мая Божидарова Манолова - Найденова
Постоянен адрес гр. София ул. „Русалийски проход“ №1
Телефон: 0988157354 E-mail  [email protected] ;
В лично качество и като председател на  Гражданско сдружение  „ИЗПРАВИ СЕ.БГ:

Уважаема госпожо Кмет,
Моля, да ми бъде предоставен достъп до следната обществена информация:
1. Какви средства са разходвани до момента в изпълнение на решението на Столичен общински съвет за проектиране и изграждане на инсталация за
комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF”
2. Колко средства са усвоени от дългосрочния дълг на Столична община в общ размер от 67 млн. евро съгласно Решение #283 на СОС от 2018г?
3. Какви средста са изплатени, включително но не ограничаващи се до авансови средства, в изпълнение на обществена поръчка с уникален номер 00277-2021-0001 от 2021г относно ПРОЕКТИРАНЕ, ВКЛ. АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЯ В СОФИЯ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА RDF-ГОРИВО, В Т.Ч. ПОДГОТОВКА, ЗАКУПУВАНЕ/ДОСТАВКА/МОНТАЖ (ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) НА НЕОБХОДИМОТО ОБОРУДВАНЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБЗАВЕЖДАНЕ, КАКТО И НАДЗОР ВЪРХУ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА 3 ГОДИШЕН ПЕРИОД ВКЛЮЧВАЩ: ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ, ПОДПОМАГАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯТА И ПОДДРЪЖКАТА И ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА.

Желая да получа исканата от информация в електронна форма, изпратенa на е-мейл адрес: [email protected]

Адрес за кореспонденция: Мая Божидарова Манолова – Найденова – Председател, телефон 09883364975, гр. София, пл. П.Р. Славейков #4А ет. 3,

Е-мейл адрес: [email protected]

гр. София
Дата : 17.02. 2023 г.

Тагове: