Начало/Декларация

Декларация

Учредителна декларация

на гражданската платформа

ИЗПРАВИ СЕ.БГ

 

ИЗПРАВИ СЕ.БГ Е ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА НА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК

ИЗПРАВИ СЕ.БГ е гражданска платформа на обикновения човек. Ние сме граждани на България и смятаме, че наш дълг е да бъдем активни, вместо да чакаме партии, органи и сателити на властта да говорят от наше име, да решават вместо нас, да ни посочват как, колко и откъде да се информираме.

Когато всички защитни средства в едно общество са подчинени на властта, гражданският натиск е последната надежда за коректив и връщане на справедливостта. Гражданите имат най-голямо право да изискват от властта, защото тя произхожда от тях, те плащат на институциите, на управляващите и опозицията да решават проблемите на хората. И те дават мандата.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ще използва всички позволени средства, за да подсили гражданското общество, като ще се водим от морала, справедливостта, опазването на достойнството на обикновения човек и публичния интерес при взимането на решения.

Гражданите сме най-легитимният, най-силният и най-подценяваният у нас инструмент на ефективната демокрация.

Изправяме се, за да защитаваме интересите на обикновените хора, защото не желаем партии да говорят от наше име.

Обединяваме нашите усилия в обща гражданска платформа, чрез която ще сезираме институциите за всяка несправедливост.

Събираме гражданската енергия, за да защитаваме правата на обикновените хора, когато те се потъпкват от властта, партиите и монополите.

Време е да накараме институциите да се вслушат в гласа на гражданите и с нашия глас да се взимат решения при пълна публичност и прозрачност – гражданите да могат да следят всеки публичен разход, мотивите за всяко решение, което управлението взима, аргументите на всеки орган и власт, разходите на всеки, оторизиран да управлява публичен ресурс.

Ние, от мрежата ИЗПРАВИ СЕ.БГ, ще се борим за правата на всеки един човек, защото държавата и обществото са празни понятия, ако не се мисли за хората.

Ние, от мрежата ИЗПРАВИ СЕ.БГ, ще се изправим срещу всеки опит институция или орган да отнемат свободи, да ограничават права и да взимат решения против интересите на гражданите.

Ние, от мрежата ИЗПРАВИ СЕ.БГ, ще отстояваме заедно всяка кауза на обикновения човек, на общностите, на организациите, на местните инициативни комитети, на съсловията, борещи се за интересите на гражданите.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ е солидна гражданска платформа за борба с корупцията на всички нива в институциите и държавната администрация.

 

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ЗА ПРАВОТО НА ДОСТОЙНИ ДОХОДИ И РАБОТА ЗА ВСЕКИ

ИЗПРАВИ СЕ.БГ е гражданска платформа, която ще настоява за реални стъпки за преодоляване на бедността и за защита на обикновените хора, включително младежи, възрастни хора, предприемачи, осмелили се да започнат собствен бизнес, стартъпи.

Ще настояваме за модерна икономика, готова за променящия се глобален свят, за спазване на  правото на труд на всеки, за правото на достойно заплащане и условия на труд.

Ще подкрепяме правото на най-уязвимите групи – пенсионери, социално слаби, деца, хора с увреждания, майки и нуждаещи се – да живеят над линията на бедност от 363 лв.

 

ИЗПРАВИ СЕ.БГ В ЗАЩИТА НА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК СРЕЩУ ГОЛЕМИТЕ ИГРАЧИ

ИЗПРАВИ СЕ.БГ е гражданска платформа, която се изправя срещу овладяната от приятелски и олигархични кръгове държава, защото такава държава не работи в интерес на обикновения човек. Това, което иска гражданинът - чист въздух, чиста вода, чиста храна и енергия, добри доходи и работа, достъпни цени на услугите, електричеството, водата, парното, горивата, добър жизнен стандарт и достойнство, нормалност – не е цел на властта. Интересите на тези кръгове и тяхната алчност водят до бедност и унижение на честния човек, до присвояването на публични ресурси, до унищожаването на природата, до отчуждение на гражданина от държавата му, до бягството на обикновените хора в чужбина, до апатия и обезверяване.

Най-масовите услуги – като предоставянето на ток, вода, газ, парно - са овладени от фаворизирани играчи.

Партиите – и управляващи, и опозиция - са разпънали над тях политически чадър, вместо да се грижат за гражданите и техните интереси.

Докато интересите на големите се пазят – и от законодателството, и от институциите, и от частните съдебни изпълнители, и от „гнилите ябълки” в съдебната система, то за интересите на обикновения човек остава да се грижи той сам.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ дава платформа за обединение, отпор, но и натиск на гражданите срещу големите монополисти, играчи и властови кръгове.

 

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ЗА ПРАВОТО НА СПРАВЕДЛИВА ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ще настоява за правото на всеки българин да живее и работи в справедлива и свободна икономическа среда, която генерира устойчив растеж и спазва правилата на свободната конкуренция.

Правото на среда за свободно развитие на бизнес – без страх, без корупция и без фаворизиране на големите и близки до властта играчи – е задължение на държавата в интерес на гражданите. И ние ще сме взискателни тези задължения да са съвестно изпълнени.

Дигитализацията и предоставянето на леснодостъпни електронни услуги могат да спомогнат именно процеса на намаляване административната тежест и осветляване работата на институциите, което да облекчи предприемачите и гражданите.

Решени сме да се противопоставяме на всеки опит за унищожаване на един бизнес за сметка на друг, посредством държавната машина.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ще разобличава опорочени обществени поръчки и случаи на корупция, чрез които цели институции хранят близките до властта олигарси и бизнес-кръгове. Ще осветяваме всички случаи на политически чадър, за които знаем, независимо коя партийна централа си го позволява.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ще защитава земеделската земя и ще застане до  всеки земеделски стопанин в правото му на свободно предприемачество в честна конкурентна среда. Ще се противопоставим на всеки опит за ощетяване на дребните земеделски стопани в интерес на едрите и монополите.

 

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ДО МАЛКИЯ, СРЕДНИЯ И СЕМЕЕН БИЗНЕС

ИЗПРАВИ СЕ.БГ застава до правото на малкия, семейния и средния бизнес да се развиват в среда на свободна конкуренция, защото те са гръбнакът на икономиката. Докато икономическият климат в България е токсичен за малките и благоприятен за големите и монополите, този гръбнак ще е пречупен, а доходите – несправедливи.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ще осъществява граждански натиск над институциите да осигурят и спазват ясни правила, важащи за всички, без рекет и заплахи, без страх от отнемане на бизнес, без корупция, без принуда предприемачите да стават партийни членове заедно със семействата си, за да оцелеят.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ще предприема активни граждански действия срещу институции и длъжностни лица, прокарващи лобистки закони в ущърб на гражданите. Ще осветяваме всеки подобен случай и ще разказваме публично за лицата, позволили си да злоупотребят с дадената им от гражданите власт.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ще защитава правото и независимостта на всеки малък и семеен бизнес, над който институциите преднамерено издевателстват.

 

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА И ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО

ИЗПРАВИ СЕ.БГ смята, че липсата на независима и справедлива съдебна система години наред изкарва гражданите на улицата. Гражданският протест е срещу отказа на управляващия кръг и обръчите му да прекратят политическата намеса върху съда и прокуратурата.

Ние подкрепяме искането за провеждане на дълбока съдебна реформа. Крайно време е чрез поправки в Конституцията да се въведе ефективна система за отчетност и отговорност на главния прокурор, за контрол на власт върху власт. Корупцията и зависимостите трябва да бъдат изкоренени от съдебната власт и от всички други органи, институции и власти, а на редовите съдии и прокурори, на редовите служители да се даде свободата да взимат решения без натиск и основани единствено на закона и публичния интерес.

Принадлежността ни към европейската общност е ценност, в която вярваме. Европейският съюз не е само пари и фондове за усвояване. Заставаме зад ценностите и правилата, които представлява ЕС и ще възпираме, чрез граждански натиск и контрол, опитите те да бъдат нарушавани. Като част от гражданското общество ще следим за резултатите от борбата с измамите със средства на ЕС, каквито са задълженията на националните правоприлагащи органи под надзора на Европейската прокуратура.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ще работи за това България да спазва принципите и правилата на добро управление в консенсус с гражданското общество в рамките на Европейския съюз.

 

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ЗА ПРАВОТО НА ГРАЖДАНИНА НА СПРАВЕДЛИВА СОЦИАЛНА СИСТЕМА, ДОСТЪПНИ ЗДРАВНИ ГРИЖИ И АДЕКВАТНО ОБРАЗОВАНИЕ

ИЗПРАВИ СЕ.БГ събира гражданската енергия, за да отстоява правото на хората на справедливи социална и пенсионна системи, за адекватно на нуждите на пазара на труда образование, за достъпни и качествени здравни услуги.

Държавата има активна отговорност към случаите, в които гражданинът се разболее, загуби работата си, получи увреждания или изпадне в трудно положение. Официалните и неофициалните доплащания при лечение са непосилни за обикновените хора, а получаването на качествена здравна грижа зависи все по-често от материалното положение. Качеството на образованието не отговаря на очакванията нито на родителите, нито на учителите, нито на бизнеса, нито на самите обучаващи се да бъдат конкурентноспособни в новите глобални условия. В най-бедната държава в ЕС това не е нормално и не трябва да се приема за нормално.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ е гражданска мрежа, която ще настоява за реални мерки за насърчаване на раждаемостта у нас и справяне с демографската криза, за подпомагане на майките и младите родители, на самотните родители, за достатъчно и достъпни детски градини за всяко дете.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ смята, че е отговорност на гражданите да са взискателни към държавата си и да упражняват граждански натиск тя да осигури качествено и достъпно здравеопазване, модерно образование, даващо перспектива за достоен труд на хората и повишаване на раждаемостта.

 

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ЗА СВОБОДА НА МЕДИИТЕ И ЖУРНАЛИСТИТЕ

ИЗПРАВИ СЕ.БГ не приема за нормално България да е на 111-то място по медийна свобода. Голяма част от медиите бяха принудени да служат на властта, а непрозрачната им собственост допринася за все по-лошото качество на демокрацията.

Все по-чести стават случаите на уволнени журналисти заради неудобни въпроси, на купуване или закриване на свободни медии, на използване на овладените медийни канали за потулване на важните обществени теми и прикриване на измами и злоупотреби.

Контролните и регулативните органи се използват не за осигуряване на нормална медийната среда, а като бухалки и  средство за саморазправа.

При изпълнителна власт, зависима не от закона, а от икономически и политически интереси, при законодателна власт, произтичаща не от волята на гражданите, а от волята на работеща за партиите изборна администрация, медиите следва да са инструментът в полза на гражданите. Но те са инструмент на големите - олигарсите, партиите, приятелските кръгове на властта, монополистите. Очевидно механизмите за контрол и удържане на властта - да не се изроди в абсолютна - са слаби.

Единствен друг начин за озаптяване на безконтролната власт остава гражданският натиск.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ се създава именно затова – за гражданско обединение и граждански натиск зад каузите, инициативите и правата на гражданите. Демокрацията може да оцелее, само  когато гражданите са активни, борят се за независими институции, работещи в публичен интерес и подкрепят медиите и хората, които изразяват свободно мнението си.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ е платформа и територия на свободното слово, място, където свободни журналисти да могат да изразяват позициите си, да правят разследвания, да осветяват зависимостите, злоупотребите с български и европейски средства, действията на органи, самоцелно ограничаващи свободата на гражданите.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ЗА ПРАВОТО НА ЧЕСТНА ИЗБОРНА СРЕДА

30 години след промените изборните нарушения достигат невиждани нива. Желанието на управляващите е да станат тотален господар на държавата по служебен път, чрез купуване на гласове и манипулиране на резултатите, така че от изборите да няма смисъл.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ се обединява за мощен граждански отпор срещу манипулациите на изборите. Ние заведохме дело за касиране на изборите в София, убедени, че за тези закононарушения трябва да се говори на висок глас, а отпорът срещу тях трябва да е институционален, властови и граждански – всеобщ.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ се изправя и обединява за запазване на фундаменталната ценност на демокрацията – предпазеното от манипулации изборно право на всеки български гражданин.

 

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ЗА ПРАВОТО НА ЧИСТА ПРИРОДА, ЧИСТ ВЪЗДУХ, ЧИСТА ХРАНА И ПРОТИВ ПРЕЗАСТРОЯВАНЕТО

ИЗПРАВИ СЕ.БГ се обединява в защита на правото на гражданите да дишат чист въздух, да живеят в чиста среда, да ползват щадящо ресурсите на българската природа, да я опазват, да имат достъп до чисти храна и вода, и да получат категорична защита от държавата срещу двойните стандарти при хранителните и други масови продукти.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ се обединява в помощ на всички локални инициативни комитети и граждански обединения, борещи се за чиста околна среда, качествена питейна вода, чист въздух, незамърсяващи производства, против презастрояването, бетонирането на крайбрежието, защитените зони, планините и природните паркове.

Всеки български гражданин има право да диша чист въздух и всяка българска институция и власт са длъжни да му осигурят това. Обединяваме се за силен отпор срещу замърсителите и бездействието на институциите в тяхна полза, съзнателно рискуващи здравето и живота на хората.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ ще упражнява непримирим граждански натиск, докато държавните и местни органи не изпълнят този дълг към обикновените граждани.

Независимо колко скъпи са мерките за опазване на чистотата на въздуха и средата за живот, ние, гражданите от мрежата ИЗПРАВИ СЕ.БГ, ще настояваме и ще упражняваме безкомпромисен натиск, докато не се въведат във всяко българско населено място, в което здравето на обикновения човек е поставено в риск заради въздуха, водата, храните или друг фактор на околната и градската среда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вярваме, че България ще се изправи и гражданите ще си подадат ръка да се борят заедно за каузите, които ще гарантират достоен живот и справедливост. Пряко. Директно. Без посредничеството на партии.

Не вярваме, че има обществени проблеми, решими против интересите на отделния гражданин, на неговото семейство, на неговата общност. Затова събираме в платформата и граждани, и неформални общности, и организации – неправителствени, съсловни, синдикални и др.

Ще се изправим и ще решаваме проблемите си със силата на нашата гражданска енергия и обединение – на обикновените хора, осмеляващите се да живеят достойно и изправени.

Време е ние, гражданите, да се изправим!

Изправи се, България!

 

6 декември 2019 г.

ИЗПРАВИ СЕ.БГ