Начало/За нас

За нас

Защо учредихме ПП "Изправи се България"?

Време е за нов тип държава.

През последните години държавата ни беше ограбвана, подчинена на властта на малка несменяема група. Институциите бяха системно ерозирани и превърнати в бухалки в защита интересите на властта. Икономиката и обществените богатства бяха концентрирани в ръцете на малцина олигарси, приближени до управляващите. От години у нас се смята за даденост, че икономически силните са над закона, че техният интерес е приоритет за държавата – без значение дали това е изграждането на инфраструктура, приемането на лобистки правила или печеленето на обществени поръчки. Най-големите собственици са по дефиниция приближени до властта, те могат да не плащат данъци, да тровят въздуха, да източват природните богатства и държавата дори не прави опит да ги спре.

Периодът на здравна и икономическа криза направи допустима държавната намеса в икономиката и отключи огромни финансови ресурси за възстановяване. Но у нас - вместо те да се насочат за подкрепа на обикновените хора, на работещите, на уязвимите, бяха използвани отново за гарантиране печалбите на най-големите, докато малките бизнеси са оставени без защита, а потребителите търпят невиждан ръст на цените.

Обещаната промяна подмени само лицата на политическата власт. Моделът на управление се запазва и надгражда, а обещанията за социална справедливост остават само партийна пропаганда. Реформите боксуват, справедливостта чака на дълга опашка пред затворена врата, бедността се увеличава, неравенствата се увеличават, страхът от бъдещето расте, социалният стълб на властта отсъства. Предадени са най-уязвимите – пенсионери, хора с увреждания, работещите бедни, които вместо достоен живот получават мизерия.

След многогодишно подкопаване на свободната конкуренция, овладяване на институциите, превземане на съдебната система и натиск над свободните медии в полза на олигархичната власт, е време да се изправим, да се преборим за промяна и да изпълним исканията на хората от площадите за почтено управление без задкулисие и съдебна реформа.

Предизвикателството пред България днес е да изправим държавата и институциите, за да работят за хората, а не за олигархията - с целенасочени политики за защита на слабите и уязвимите и преодоляване на неравенствата. Затова ни е необходима друг тип държава. Не такава, която обслужва икономически силните и мачка уязвимите, а държава, която се бори с бедността и неравенствата, която дава реален шанс за всеки гражданин да разгърне своя потенциал. Държава, в която хората са преди печалбите. Държава, която ще осигури справедливост сега – в която всички са равни пред закона и съдът не се произнася в зависимост от това кои са страните.

Затова от ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ ще отстояваме основните си принципи за:

 • Демократично развитие на обществото
 • Независимост на институциите и разделение на властите
 • Свобода на изразяването
 • Равенство на всички български граждани
 • Лична свобода и защита на човешките права
 • Солидарност и подкрепа на слабите
 • Политически плурализъм

Основната цел на ИЗПРАВИ СЕ БЪЛГАРИЯ е българите да живеем в справедлива, социална държава, без бедност и неравенства, с върховенство на правото и непримиримост към корупцията. Целта ни е България да бъде страна с висок стандарт на живот, иновативна икономика, достъпно качествено образование и здравеопазване за всички и чиста природа.

За постигането на тази основна цел ще работим за:

 • Повишаване на доходите на българските граждани;
 • Защита на гражданите от злоупотреби от икономически силните на деня;
 • Защита правата на потребителите на комунални, финансови, телекомуникационни и други услуги;
 • Закрила на уязвимите групи;
 • Гарантиране правата на всички граждани без оглед на пол, етнос, религия или друга принадлежност;
 • Постигане на ефективна съдебна система с равно третиране на всички;
 • Преодоляване на демографския срив, в който се намира страната;
 • Защита интересите на хората на труда в условията на бързо променяща се работна среда и гъвкаво работно време и заетост. Нормативна закрила на работещите от некоректни работодатели. Повишаване на доходите, така че да няма работещи бедни;
 • Гарантиране достоен живот на всички граждани – пенсионери, семейства с деца, самостоятелни родители, хора с увреждания;
 • Устойчиво икономическо развитие на страната, насърчаващо растеж без негативно влияние върху околната среда;
 • Създаване на свободна и конкурентна среда за развитие на малкия бизнес, подкрепа за българското земеделие и животновъдство, насърчаване на традиционните отрасли, производство на чиста храна и българските занаяти;
 • Справедливо данъчно облагане за преодоляване на неравенствата;
 • Развитие на българската енергетика и гарантиране енергийната независимост на страната;
 • Прозрачно управление на страната без корупция;
 • Реформиране на неефективните институции така че да работят в интерес на всички български граждани;
 • Гарантиране на устойчива околна среда, защита на природните богатства на страната, предприемане на активни действия срещу замърсяване на въздуха, почвите и водите, контрол срещу незаконната сеч и за ново залесяване на изсечени горски територии, устойчиво управление на водните ресурси;
 • Безусловна държавна подкрепа за културата, изкуството и народните читалища като основа на духовното развитие на обществото;
 • Достъпно за всички български граждани качествено здравеопазване във всички региони на страната;
 • Държавна подкрепа за лечение в чужбина на български деца до 18 годишна възраст с тежки заболявания;
 • Гарантиране на модерно и качествено образование в синхрон с променящите се условия в световен мащаб и постигане висококвалифицирано общество;
 • Подкрепа за обучение, развитие и създаване на семейство на младите хора в България;
 • Подкрепа за развитие на спорта с приоритет масовия спорт;
 • Отстояване на националния интерес на България в европейските институции;

Призоваваме всички български граждани: Изправи се, България!

Заедно можем да направим страната си просперираща и справедлива държава, в която всички са равни и на никого не е обърнат гръб. България може да е майка, а не мащеха за своите граждани и да закриля най-уязвимите от силните на деня.

Можем да го постигнем, заедно!

Изправи се, България!

За нас:

Политическа партия "Изправи се България"

Седалище и адрес на управление: 1000, град София, пл. П.Р. Славейков №4а ет. 3

Електронна поща: [email protected]

Телефон за връзка: +359 889860864

 

Политическа партия "Изправи се България" не притежава недвижимо имущество.