Адекватна инфраструктура и добра жизнена среда в българските общини ще са сред водещите приоритети за ЛЕВИЦАТА! на предстоящите местни избори

Осигуряването на адекватна инфраструктура и подобряването на жизнената среда на българските граждани в общините ще са сред водещите приоритети на ..