Начало/Становище за промяната в цените на билетите и картите за градски транспорт в София

Становище за промяната в цените на билетите и картите за градски транспорт в София

12.01.2023

До г-жа Йорданка Фандъкова

Кмет на Столична община

До г-н Георги Георгиев

Председател на Столичен

Общински съвет

До г-н Карлос Контрера

Председател на ПК

Транспорт и пътна безопасност

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Мая Манолова, председател на гражданска платформа Изправи се.БГ

Адрес: гр. София, пл. П.Р. Славейков №4а ет. 3, e-mail: [email protected]

 

Относно: Предложения за промени в условията и реда за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

 

Уважаема г-жо Фандъкова,

Уважаеми г-н Георгиев,

Уважаеми г-н Контрера,

 

Влезлите в сила от 01.01.2023г. промени при превозните документи за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община причиниха хаос и объркване сред гражданите. От гражданска платформа Изправи се.БГ предупредихме за това още преди приемане на промените в свое становище №40279/ СОА22-КЦ01-34190/ 14.07.2022. Мнозина се обръщат към алтернативи на обществения транспорт в следствие на скритото поскъпване на билетите за пътуване чрез премахването на талоните за 10 пътувания и поскъпването цената на билета, продаван от шофьорите на превозните средства, както и отпадането на използваните от много хора карти за една линия, за метро и за метро и допълнителна линия. Същата позиция изразихме и по време на заседанието на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност, проведено на 09.01.2023г.при изслушването на "Център за градска мобилност" за процеса на въвеждане на новите превозни документи.

Провалът на новата билетна система накара дори вносители и подкрепилите предложените промени през миналата година сега да се разграничават от техния резултат и в опит на бягство от отговорност говорят за предупреждения и вдигнати “жълти картони”. С оглед на факта, че дори те признават необходимостта от промени от гражданска платформа Изправи се.БГ правим следните предложения за изменения в реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община:

1. Настояваме за връщане на талоните за 10 пътувания на цена от 1,20лв.

Това може да стане чрез възможността при зареждане на 10 и повече билета от един и същи вид да се ползва 25% отстъпка от цената. В противен случай резултатът е скрито поскъпване на билетите за градски транспорт чрез отпадане на най-евтината и популярна опция за еднократно пътуване.

2. Предлагаме да бъдат възстановени месечните карти за една линия, за метро и за метро и допълнителна линия.

Те се доказаха като популярни сред използващите градски транспорт като опции, създаващи гъвкавост при възможностите за тарифиране и избиране на най-подходящата опция за използване на обществения транспорт от всеки потребител. Въвеждането на електронната система за таксуване не бива да се противопоставя на гъвкавостта на системата на градския транспорт, напротив, следва да я надгражда и разширява. Използването на месечни карти за една линия, метро или метро+ не ограничават приходите на ЦГМ, тъй като в дългосрочен план не представляват по-евтина алтернатива от годишната карта за всички линии, като вместо това предоставя възможност за задържане на клиенти на градския транспорт. Това е възможност за избягване на допълнителни загуби за ЦГМ, който страда от намалени приходи от продажбата на превозни документи през последните години и бележи спад от 90,779 млн. лв. заложени за 2019г. до 66,659 млн. лв. в икономическата рамка за обществения транспорт за 2022г. Приходите на Метрополитен АД също не отбелязват ръст като от 39,323 млн. лв. за 2019г. стигат до 37,996 млн. лв. за 2022г.

3. От гражданска платформа Изправи се.БГ настояваме за отпадане на глобата при невалидиране на редовна месечна или годишна карта за градския транспорт.

Притежанието на такава карта представлява наличие на валиден превозен документ и глобяването на редовни пътници е не просто нередно, считаме, че то може да се счита и за незаконно.

4. Не на последно място настояваме за повече възможности за гражданите да закупуват и зареждат картите си (абонаментни или с билети) за пътуване в градския транспорт.

Това може да се реализира като се увеличат броят на центровете на ЦГМ, даде се възможност всички карти да се закупуват и зареждат и на станциите на метрото, позволи се зареждане и използване на карти чрез приложение или интернет страницата на ЦГМ. Удобството при закупуване на превозни документи е първо, задължително условие за справяне с нередовността на пътниците и за насърчаване използването на обществения транспорт. Вместо това се създава твърде сложна система, която затруднява гражданите, намалява гъвкавостта при определяне опциите на пътуване и повишава цената на билета за градския транспорт.

Считаме, че всички тези предложения са задължителни с оглед подобряване възможностите за пътуване в градския транспорт, но намираме, че в дългосрочен план истинското решение за София с оглед намаляващите приходи от билети и карти, масовото използване на лични автомобили и проблемите с мръсния въздух на столицата, е въвеждането на напълно безплатен за жителите на София градски транспорт.

Такава практика се утвърждава на все повече места в Европа като в Талин градският транспорт е безплатен от 2013г, а в страни като Люксембург и Малта целият обществен транспорт на територията на страната се използва свободно от гражданите. А Германия въведе месечна карта за регионален обществен транспорт на символична цена от 9€.

Считаме, че подобна мярка има място и в Столична община особено имайки предвид все по-ясната зависимост на градския транспорт в столицата от дотирането и съфифансирането от страна на общината и държавата. В момента едва около 30% от приходите в градския транспорт идват от продажбата на превозни документи.

От друга страна ползите за подобряване качеството на атмосферния въздух от подобно насърчаване използването на обществен транспорт заедно с мерки за ограничаване замърсяването от автомобили и от битово горене, би имало сериозен ефект върху чистотата на въздуха в столицата, би подобрило качеството на живот, намалило броя на хората с респираторни проблеми и автоимунни заболявания в следствие на мръсния въздух и би позволило по-динамичното трансформиране на София в град за хората с качествени публични пространства, предназначени за хората.

С оглед на това от гражданска платформа Изправи се.БГ настояваме за незабавни промени при превозните документи в градския транспорт, така че да не се увеличава цената на пътуването, да не се отнемат възможности за избор на превозни документи, отмяна на глобите за пътници с редовни месечни и годишни карти и повече места и възможности за зареждането им. А в дългосрочен план като трайно качествено решение на проблема виждаме въвеждането на безплатен за пътуващите градски транспорт.

 

Тагове: