Начало/31 мерки – 10.2021 г.

31 мерки – 10.2021 г.

 

31 АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

ЗА ОВЛАДЯВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЕНЕРГИЙНА СИТУАЦИЯ

В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-КРИЗА И ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ

 

НЕЗАБАВНИ МЕРКИ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИЯ СЕКТОР

 1. Временно спиране на износа на ток във връзка с енергийната криза и кризата с Топлофикация – София. Мярката може да влезе в сила със заповед на министъра на енергетиката със срок до края на отоплителния сезон.
 2. Прелицензиране на Българската независима енергийна борса и търговците на ток, като се направят изменения и допълнения на Закона за енергетиката, промяна на организацията и начина на функциониране на търговията с електроенергия на борсата. Смяна на ръководството на борсата.
 3. Представяне на съвместен план за действие на правителството и КЕВР– по 3 възможни сценария (при 10 %, 20 % и над 20 % увеличение на цената на тока и природния газ) във връзка с извънредната ситуация на енергийните пазари и за да се предотврати непосилен за гражданите и бизнеса скок на цените.
 4. С цел запазване на обществения интерес енергийният министър и КЕВР да обявяват публично субектите, които изнасят ток през енергийната борса, реализирайки огромни печалби в най-острата фаза на енергийната криза.
 5. С решение на Народното събрание да се прекрати временно участието на България в механизма за търговия с емисии въглероден двуокис до овладяването на острата фаза на енергийната криза, но не по-малко от 6 месеца.
 6. С решение на Народното събрание да се смени целият състав на КЕВР.
 7. Спешно приемане от Народното събрание на Стратегия за устойчиво енергийно развитие до 2050 г.

 

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ СКОКА НА ЦЕНАТА НА ТОКА

ФИРМИ И ДОМАКИНСТВА

 1. Компенсации за бизнеса: Държавата да изплати на бизнеса разликата между прогнозната цена на КЕВР от 120 лв. и средно претеглената цена на тока (за сегмент „ден напред“ на енергийната борса) за всеки месец.
 2. Компенсации за бизнеса и домакинствата: Намаляване на ДДС на сметките за ток до 5 % (с промени в Закона за ДДС) за периода на извънредната енергийна ситуация, но не по-малко от 4 месеца – от 1 януари до 30 април.
 3. Компенсации за бизнеса и домакинствата: Възможност за отложено плащане на сметките за ток и да не се спира подаването на електричество при неплатени сметки, като мярката да действа за срок от 6 месеца - от 1 ноември 2021 г. до 30 юни 2022 г., когато започва новият регулаторен период.
 4. Приемане на нормативна уредба до 30 април за определяне на енергийно бедни лица, на които да се гарантира електроенергия на достъпни цени и без санкции за неплатени сметки.

 

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ СКОКА НА

ЦЕНАТА НА ПРИРОДНИЯ ГАЗ И ПАРНОТО

ФИРМИ И ДОМАКИНСТВА

 1. Компенсации на бизнеса, топлофикациите и домакинствата: Държавата да поеме разликата между утвърдената цена на природния газ от КЕВР от 69,40 лв. (от 1 септември 2021 г.) и месечната цена, която КЕВР ще определя от 1 ноември 2021 г. до 30 април 2022 г. Сумата да се осигури от БЕХ под формата на кредит на Булгаргаз, считано от 1 ноември 2021 г., докато се получи нотификация за държавната помощ от ЕК. Стойността на мярката за домакинствата (при 80 % ръст на цената на парното) би била 40 млн. лв. на месец.
 2. Компенсации за бизнеса и домакинствата: Намаляване на ДДС на сметките за газ и парно до 5 % (с промени в Закона за ДДС) за периода на извънредната енергийна ситуация, но не по-малко от 4 месеца – от 1 януари до 30 април.

 

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

ЗА ПОДКРЕПА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ СКОКА НА ЦЕНАТА НА ВОДАТА

БИЗНЕСИ И ДОМАКИНСТВА

 1. Мораториум върху повишението на цената на водата за времето на отоплителния сезон – от 1 януари до 30 април 2022 г. с решение на Народното събрание и приемане на нов Закон за ВиК за по-справедливо определяне на цената на водата и качеството на водоснабдяването.
 2. Приемане на нормативна уредба за получаване на т.нар. „водни помощи“ от хора със затруднения да плащат сметките си за вода.
 3. Отлагане с една година – до приемането на нов Закон за ВиК – на приемането на бизнес - плановете на ВиК-дружествата, от които зависи повишението на цената на водата за 2022 г.

 

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИТЕ

 1. Запазване на добавките от 120 лв. за пенсионерите и в бюджета за 2022 г. и преизчисление на всички пенсии спрямо осигурителния доход от 2020 г.
 2. Помощ за първо, второ и трето дете, съответно по 2000 лв., 3000 лв. и 4000 лв.
 3. Държавна подкрепа с 10 хил. лв. за семействата с второ и трето дете, ако родителите са работили и са се осигурявали в последните две години. Мярката би струвала 100 млн. лв.
 4. Увеличаване на детските надбавки до 15 % от МРЗ, считано от 1 януари 2022 г.
 5. Увеличаване на майчинските за втората година – изравняване с МРЗ.
 6. Безплатни детски градини и ясли за всяко дете. Мярката би струвала 200 млн. лв. годишно.
 7. Увеличение на МРЗ, като за времето на кризата държавата да поеме частично тежестта за бизнеса (с разликата от 650 лева до размера, който бъде утвърден за времето от 1 януари до 30 април 2022 г.).
 8. Приемане на нормативна уредба за получаване на ваучери за храна, ток, вода, парно и газ на домакинства в затруднения, породени от енергийната криза.
 9. Приемане на нормативна уредба за получаване на ваучери за храна, ток, вода, парно и газ, детегледачки, неотложни битови ремонти, учебници и културен достъп за деца на самотни родители.

 

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ

ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ БЕЗ ДОПЛАЩАНЕ

В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-ПАНДЕМИЯ

 1. Намаляване на ДДС на лекарствата до 5 % (със законодателни промени) за цялата 2022 г.
 2. Поемане от държавата на ПСР-тестовете и лекарствата на Ковид-болните
 3. Незабавно издаване на Ковид-сертификат на преболедувалите, независимо дали боледуването е било преди 6 месеца или повече.
 4. Поемане от държавата на здравните осигуровки на неосигурените лица.
 5. Обособяване на Ковид лечебни заведения във връзка с ниския процент ваксинирани граждани и следващи вълни на пандемията.
 6. Обособяване на клинична пътека за лечение на пост-Ковид състояния и заболявания.

 

 

15.10.2021 г.

Изправи се БГ! Ние идваме!