Начало/Писмо до КЗК за повишаването на цените на услугите на мобилните оператори

Писмо до КЗК за повишаването на цените на услугите на мобилните оператори

24.01.2023

До г-жа ЮЛИЯ НЕНКОВА

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

ПИСМО

От гражданска платформа Изправи се.БГ

Адрес: София, пл. П.Р. Славейков 4А ет. 3; тел. 0889 860 864

e-mail: [email protected]

относно индексиране цените на услугите на мобилните оператори

Уважаема г-жо Ненкова,

Във връзка с обявеното за втора поредна година индексиране цените на услугите на мобилните оператори в България, моля да направите проверка дали това не се случва след неразрешено от закона споразумение или съгласувана практика между компаниите.

В началото на 2022г. Виваком България ЕАД, А1 България ЕАД и Теленор България ЕАД почти едновременно извършиха индексиране на цените на услугите си с индекса на потребителските цени за 2021г. В обществото за първи път става известно подобно актуализиране на цените, включително за вече сключени индивидуални потребителски договори с мобилните оператори. Това се случи на база на общите условия на телекомите, които позволяват едностранно повишаване на цените на услугите. Такива клаузи има заложени и при трите мобилни оператора, което намираме като плод на възможно нерегламентирано споразумение или съгласувана практика между тях.

Точка 114.1 от общите условия на Виваком и точка 23.2 от общите условия на А1 позволяват индексиране с обявения от НСИ средногодишен индекс на потребителските цени за предходната година, а чл. 22 от общите условия на Теленор позволява едностранна промяна в цените на предоставяните услуги, като ако промяната е в размер на под 20% потребителите нямат право еднократно да прекратят договора си. В писмо от 13.01.2022г. Теленор обосновават решението си за повишаване цените на абонаментните си планове като „индексация на месечните абонаменти със средногодишния индекс на потребителските цени на НСИ“.

От началото на 2023г Виваком България ЕАД и Йеттел България ЕАД (правоприемник на Теленор България ЕАД) отново обявяват намерението си да повишат цените на услугите си съответно с до 2 лева и с 15.3% - „официално обявения от Националния статистически институт (НСИ) средногодишен индекс на потребителските цени (ИПЦ) за 2022 г.“ (yettel.bg/indexation).

Във връзка с тези сходни обосновки и еднопосочни действия от страна на трите мобилни оператора синхронизирано, считаме, че има реална възможност те да са плод на споразумение или съгласувана практика между компаниите тъй като в общите условия и публични изяви и на трите оператора е записана възможността именно на база индекса на потребителските цени да се извършва индексация на цените по вече сключени потребителски договори без възможност за отказ от страна на потребителите. Намираме обявеното едностранно повишаване на цените от страна на телекомите без даване възможност на за отказ от услугата за поставящо потребителите в неравноправно положение спрямо мобилните оператори и като такова го намираме като нелоялна търговска практика.

От гражданска платформа Изправи се.БГ смятаме, че повишаване цените на мобилните и телекомуникационните услуги в момента в страната е неоправдано и само допълнително ще влоши трудното положение на българските семейства, които не издържат на натиска с поскъпването на основните продукти от първа необходимост с над 30%, ръста на цената на парното с над 50%, на водата на места с 70%, на тока, газа… Допълнителните разходи на мобилните оператори за енергия се компенсират от държавата за цялата 2022г. и подкрепата за цената на тока за бизнеса продължава и през 2023г. като затова намираме, че няма обективни основания за повишаване цената на услугите им за крайните потребители.

Уважаема г-жо Ненкова,

Предвид гореизложените аргументи молим да направите проверка и да защитите потребителите и конкуренцията в страната като се произнесете налични ли са практики, нарушаващи конкуренцията и налично ли е споразумение или съгласувана практика между мобилните оператори в страната, чиито общи условия позволяват еднотипно ежегодно индексиране на цените с индекса на потребителските цени по условия без широкоизползване до 2022г.

24.01.2023 г.​​​​​​              С уважение,

гр. София ​​​​​​                  /Мая Манолова – Председател/

Тагове: