Начало/Позиция на Солидарна България за защита на животните

Позиция на Солидарна България за защита на животните

02.06.2024

Коалиция Солидарна България се ангажираме с приемането на законодателство, което е амбициозно, хуманно и прогресивно, за да отговори на призива на българските граждани за по-добра защита на животните.

Представителите на коалиция Солидарна България последователно отстояват каузи за защита на животните от насилие, както по отношение на домашните животни, така и за хуманно отношение към селскостопанските животни. Сред примерите в тази посока е инициирането на законодателни промени за защита на живтниците от насилие или участието в редица протести за защита на живтните.
Страната ни трябва да извърви дълъг път преди да успее да успее да постигне по-доба защита на живтните. Затова и в следващото Народно събрание нашите приоритети в тази посока включват:
• Въвеждане на по-строги етични и хуманни стандарти за защита на домашни любимци: Ние сме за забрана на екстремните практики на развъждане, водещи до животозастрашаващи проблеми. Ще отстояваме въвеждането на пълна проследяемост на животните и всички техни последователни собственици, а продажбата на кучета и котки следва да подлежи на по-строг контрол.
• Прекратяване на клетъчното отглеждане на селскостопански животни: Подкрепяме забраната на клетките за селскостопански животни, както в България, така и в цяла Европа в разумни срокове, като отчитаме, че това е важна стъпка към устойчиво и по-хуманно живтновъдство.
• Ускоряване на прехода към наука без експерименти върху животни: Подкрепяме развитието на алтернативни, съвременни и по-точни методи за изследвания, които не включват животни, в името на човешкото здраве, околната среда и защитата на животните.
• Забрана на фермите за ценни кожи: Продължаваме да стоим твърдо на позицията за забрана на фермите за норки, лисици, чинчили и други животни, както и на вноса и търговията с продукти от ценни кожи на европейския пазар. През годините представители на Солидарна България са отстоявали последователно тази кауза и считаме, че единно решение на общоевропейско ниво би било най-добрата гаранция за прекратяване на тази практика и у нас.

Тагове: