Начало/Становище на Изправи се.БГ за предложенията за връщане на гласуването с хартия

Становище на Изправи се.БГ за предложенията за връщане на гласуването с хартия

22.06.2022

                                                                                                                                До КОМИСИЯ ПО

                                                                                                                                КОНСТИТУЦИОННИ И ПРАВНИ

                                                                                                                                ВЪПРОСИ

                                                                                                                                47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

                                                                                                                                До КОМИСИЯ ПО ЕЛЕКТРОННО

                                                                                                                                УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ

                                                                                                                                ТЕХНОЛОГИИ

                                                                                                                                47-МО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

СТАНОВИЩЕ

От гражданска платформа Изправи се.БГ

Адрес: София, пл. П.Р. Славейков №4А ет. 3; тел. 0889 860 864

e-mail: [email protected]

относно Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, №
47-254-01-36, внесен от Георги Свиленски и група народни представители на
11.04.2022 г.

Уважаеми дами и господа народни представители,
Във връзка с разглеждането за първо гласуване на Законопроект за
изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 47-254-01-36, внесен от Георги
Свиленски и група народни представители на 11.04.2022г. от гражданска
платформа Изправи се.БГ изразяваме следното становище:
Предложените изменения в Изборния кодекс за връщане на възможността
за гласуване с хартиени бюлетини в секции с над 300 избиратели е сериозно
отстъпление от постигнатите гаранции за честни избори без контролиран вот и
манипулации, които дава изцяло машинното гласуване. Безспорно е, че най-

големите измами и кражби на вот в провежданите през последното десетилетие
избори се случваха в секционните избирателни комисии. Свидетели сме в
последните години на зловредни практики и манипулации, извършвани от
партийни функционери в секциите, които преправят, задраскват, надписват
резултати в протоколите или обявяват бюлетини за недействителни. Изцяло
машинното гласуване се утвърди като най-сериозната пречка срещу изборните
измами и искането за връщане на хартията ще обслужи единствено интересите на
партиите, а не интересите на избирателите, които искат честни и свободни
избори.
В мотивите на законопроекта няма сериозни аргументи защо се зачерква
изцяло машинното гласуване и се връщаме към вот с хартия. Не са сериозни
твърденията, че голяма част от избирателите „се въздържат да гласуват“ поради
„страх или неудобство и поради неумение“ да работят с машини. Припомняме, че
машинното гласуване експериментално се въвежда от 2009 година и че с машини
избиратели са гласували неколкократно на европейски избори, парламентарни и
президентски избори. През 2021г. на изборите за народни представители,
проведени на 11.07 и 14.11, имаше изцяло машинно гласуване в секциите с над
300 избиратели. Тоест гражданите вече отдавна са свикнали да работят с
електронни изчислителни устройства в изборните секции.
Несъстоятелен е и аргументът, че машините са виновни за
„безпрецедентното спадане на изборната активност в последователен порядък в
изборите за 46-мото и 47-мото Народно събрание“. Нечестен спрямо българските
избиратели е опитът на партиите да прехвърлят отговорността за неспособността
си да мотивират гражданите да участват в избори с неумение и нежелание на
хората да гласуват с машини. Причина за ниската избирателна активност е
ниското доверие на гражданите в участващите в изборния процес партии.
Освен това въвеждането на изцяло машинно гласуване в секциите с над
300 избиратели драстично намали броя на недействителните гласове,
субективността и опитите за манипулации при броенето в секционните и
районните комисии и премахна грешките и сложното и продължително попълване
на изборните протоколи, поставящо под съмнение резултата на избори.
Показателен пример за това е резкият спад с над 90% на броя на
недействителните гласове от 169 009 при последните парламентарни избори без
машинно гласуване през 2017г. до 13 467 на парламентарните избори на
11.07.2021г. и 11 315 на изборите на 14.11.2021г. – проведени с изцяло машинно
гласуване в секциите с над 300 избиратели. При местните избори през 2019г.
само в Столична община недействителните гласове бяха 10 738, почти толкова,
колкото са отчетени в цялата страна на парламентарните избори през ноември
2021г.

Красноречиви примери за намаляване броя на недействителните бюлетини
при изцяло машинно гласуване има в цялата страна. Например:
СИК № 254619132 в София, в която недействителните гласове намаляват
от 333 на изборите на 04.04.2021г (когато се гласуваше и с хартиени бюлетини) до
0 на изборите на 11.07.2021г (при изцяло машинно гласуване);
СИК 113600001 в гр. Угърчин, където недействителните гласове от 115 през
април 2021г. спадат на 1 през юли 2021г;
СИК 174000006 в гр. Перущица с 73 недействителни гласа от април 21г. до
0 през юли 21г.
Машинното гласуване улеснява и спомогна и за коректното преброяване на
преференциите при гласуването като между парламентарните избори 2017г. и
първите избори с изцяло машинно гласуване през юли 2021г. има ръст и на
относителната тежест на отчетените преференции.
Според анализа на Антикорупционния фонд след въвеждането на изцяло
машинно гласуване в големите секции у нас и работата на служебните
правителства (при изборите на 11.07.2021г. и на 14.11.2021г.) се наблюдава спад
на контролирания купен вот. Като същевременно се е увеличил значително броят
на общините, в които делът на потенциално купения или контролиран вот от
общия вот в общината е под 1%.
Това се вижда и от резултатите, които постигат отделни кандидати – при
хартиени бюлетини и при машинно гласуване: Георги Станков от МИР 29 –
Хасково на изборите на 4 април 21г. получава 13828 преференции, а само три
месеца по-късно, на 11 юли при изцяло машинно гласуване в големите секции, г-н
Станков получава 3676 преференции – с над 10000 по-малко. А Славена Точева
от МИР 03 – Варна свива броя на преференциите си от 6803 (6422 на хартия, 376
машинни) през април до 2640 през юли при изцяло машинно гласуване.
Огромна част от протоколите при хартиено гласуване са с грешки,
неизлизащи контроли, преправяни или пренаписвани. Това често се прави от
един или двама членове на комисията или дори от други лица при предаване на
протоколите в районните избирателни комисии, където при липса на прозрачност
и възможност за контрол от страна на застъпници и наблюдатели се заменят
данни в изборните книжа. При паралелно хартиено и машинно гласуване във
всички секции се добавя допълнително усложняване на процеса на отчитане на
резултатите и попълването на секционните протоколи, като на изборите на
04.04.2021г. дори в централния софийски многомандатен избирателен район 24
90% от предадените протоколи са с грешки по данни на председателя на РИК 24
МИР.
Освен това в законопроекта се предвижда връщане на практиката в
секционните комисии ръчно да се прибавят и данните от машинния вот към

резултатите от хартиеното гласуване вместо в хартиения протокол да се запишат
резултатите единствено от гласуването с бюлетини и резултатите от машинния и
от хартиения вот да се прибавят автоматично при въвеждането им в
изчислителния пункт на РИК, каквато е сега действащата процедура в случаите на
машинен и хартиен вот в една секция. Механичното, ръчно добавяне на данните
от двата начина на гласуване усложнява и удължава допълнително изборните
протоколи, добавя стотици допълнителни сумирания, прави обработката и
проверката на протоколите по-времеемко и е предпоставка за още повече грешки
при отчитане на резултатите от изборите.
Опит да бъде обезсмислено машинното гласуване чрез въвеждане на
задължително броене на разписките от машините беше направен преди
парламентарните и президентските избори на 14.11.2021г. с от представителите
на ГЕРБ, БСП и ДПС в Централната избирателна комисия. Върховният
административен съд отмени това абсурдно решение, но контролно броене на
100% от разписките от машинното гласуване от секционните комисии беше
въведено от същите три партии. Видно от анализа на ЦИК за 100% от разписките
не се установяват съществени несъответствия на изборните резултати.
Незначителните несъответствия в отчитането на резултатите се дължат в
болшинството от случаите на човешкия фактор, а не на машинното отчитане на
вота.
Уважаеми дами и господа народни представители,
Гражданска платформа Изправи се.БГ категорично се противопоставяме на
внесения Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 47-
254-01-36, внесен от Георги Свиленски и група народни представители на
11.04.2022г. и Ви призоваваме да не го приемате и да го отхвърлите още на първо
гласуване в парламентарните комисии и в пленарна зала. Връщането на
хартиеното гласуване връща и възможностите за манипулации в изборния
процес, ерозира изборната система и връща България назад към порочните
практики на правене на избори с подправени протоколи, откраднати гласове и
масово обявяване на бюлетини за недействителни. Машинното гласуване се
възприема все повече от гражданите и благодарение на демонстративните
кампании и прилагането му неколкократно при няколко последователни
национални избори. То следва да бъде запазено в своята цялост като се
минимизира човешката намеса при отчитането на резултатите.

22.06.2022г. ​                                                                                             С уважение,
гр. София ​                                                                                                 /Мая Манолова – Председател/

Тагове: