Начало/Прозрачност

Прозрачност

Политическа партия "Изправи се България" не притежава движимо или недвижимо имущество.

Годишният финансов отчет на ПП "Изправи се България" за 2022 г. можете да видите тук

Финансовият отчет на ПП "Изправи се България" за предизборната кампания за парламентарните избори на 02.10.2022 г. можете да видите тук

Дарителите и видът, размерът, стойността и целта на направеното дарение или завещание, както и декларациите им за произхода на средствата, в случаите когато дарението е в размер над една минимална работна заплата.

 

Дарител (име, презиме, фамилия)Дата на договора/ акта за дарениеВид на дарението (парично/ непарично)Цел на дарението (без условие/ под условие)Размер на дарението в лева (за парични дарения)Стойност на дарението в лева
(за непарични дарения)
Декларация
1Албена Божидарова Белянова9/27/2022Парично3500.00Преглед
2Анна Петрова Илиева9/19/2022Парично1000.00Преглед
3Антон Антонов Кръстев9/19/2022Парично1000.00Преглед
4Борис Генадиев Панкин9/19/2022Парично1000.00Преглед
5Весела Валентинова Кънчева9/28/2022Парично1000.00Преглед
6Виктор Владимиров Йочев9/26/2022Парично1000.00Преглед
7Георги Димитров Тонков9/11/2022Непарично1,200.00 Преглед
8Гергана Михайлова Атанасова9/5/2022Непарично20.15
9Гергана Михайлова Атанасова9/26/2022Непарично51.98
10Гергана Михайлова Атанасова9/27/2022Непарично51.98
11Гергана Михайлова Атанасова9/30/2022Непарично71.05
12Гергана Михайлова Атанасова9/6/2022Непарично11.96
13Даниела Петрова Давидкова23.92022Парично1000.00Преглед
14Димитър Александров Димитров9/19/2022Парично1000.00Преглед
15Емануил Борисов Христов9/15/2022Непарично144.00 Преглед
16Емануил Борисов Христов9/19/2022Парично500.00Преглед
17Златовир Спасов Николов9/12/2022Парично1000.00Преглед
18Иван Филипов Иванов9/2/2022Парично2500.00Преглед
19Иван Филипов Иванов9/2/2022Парично1000.00Преглед
20Йордан Йорданов Топалов9/12/2022Парично5000.00Преглед
21Йордан Йорданов Топалов9/2/2022Парично2500.00Преглед
22Калинка Иванова Георгиева9/24/2022Парично1000.00Преглед
23Кремена Миньова Йорданова9/23/2022Непарично540.00
24Мария Иванова Гочева9/28/2022Парично1000.00Преглед
25Мая Божидарова Манолова - Найденова9/23/2022Парично4500.00Преглед
26Мими Иванова Караколева9/16/2022Непарично180.00 Преглед
27Мими Иванова Караколева9/23/2022Непарично180.00 Преглед
28Мими Иванова Караколева9/23/2022Непарично350.00 Преглед
29Мими Иванова Караколева9/30/2022Непарично300.00 Преглед
30Никола Николов Вапцаров9/28/2022Парично800.00Преглед
31Никола Николов Вапцаров9/30/2022Парично200.00Преглед
32Никола Николов Вапцаров8/31/2022Парично9700.00Преглед
33Нора Анчева Симеонова9/10/2022Парично500.00Преглед
34Нора Анчева Симеонова9/26/2022Парично500.00Преглед
35Ралица Вилянова Игнатова9/28/2022Парично9975.00Преглед
36Светослав Кирилов Велков9/30/2022Парично3500.00Преглед
37Светослав Кирилов Велков9/29/2022Парично3500.00Преглед
38Светослав Кирилов Велков9/28/2022Парично1000.00Преглед
39Светослав Кирилов Велков9/16/2022Парично500.00Преглед
40Силвия Иванова Мирчева9/2/2022Парично2500.00Преглед
41Силвия Иванова Мирчева9/26/2022Непарично100.00 Преглед
42Силвия Иванова Сиркова9/28/2022Парично1000.00Преглед
43Силвия Марянова Димитрова9/29/2022Парично1000.00Преглед
44Стефан Атанасов Куртев9/19/2022Парично1000.00Преглед
45Стефан Лазаров Стефанов9/2/2022Парично2500.00Преглед
46Стефан Лазаров Стефанов9/29/2022Непарично288.00 Преглед
47Стефан Лазаров Стефанов9/23/2022Непарично360.00 Преглед
48Стефан Пасков Стефанов9/12/2022Непарично1,000.00 Преглед
49Стефка Стоянова Румънецова9/28/2022Парично1000.00Преглед
50Теодора Георгиева Стефанова9/23/2022Парично1000.00Преглед
51Трифон Георгиев Георгиев9/29/2022Парично1000.00Преглед
52Христо Тодоров Маринов9/19/2022Парично1000.00Преглед
53Цецка Георгиева Илиева9/26/2022Парично1000.00Преглед
54Яна Г.Рангелова9/28/2022Парично1000.00Преглед
55Александрина Сашова Александрова9/12/2022Парично1000.00Преглед
56Александрина Сашова Александрова9/27/2022Парично1000.00Преглед
57Ана Миткова Балджиева9/30/2022Парично2500.00Преглед
58Валери Спасов Николов9/12/2022Парично1000.00Преглед
59Василка Николова Качакова9/26/2022Парично1000.00Преглед
60Веселина Иванова Мутафова9/23/2022Парично1000.00Преглед
61Виктор Димитров Димитров9/26/2022Парично1000.00Преглед
62Виктория Димитрова Димитрова9/23/2022Парично1000.00Преглед
63Виолета Борисова Христова9/27/2022Парично1000.00Преглед
64Георги Христов Илинов9/19/2022Непарично360.00 Преглед
65Джуан Али Мирза Скендерова9/30/2022Парично5000.00Преглед
66Дияна Павлова Павлова9/21/2022Парично1000.00Преглед
67Дора Димитрова Георгиева9/29/2022Парично1000.00Преглед
68Илия Петров Илиев9/23/2022Парично2000.00Преглед
69Кристина Илянова Златева9/29/2022Парично1000.00Преглед
70Кънчо Анчев Апостолов9/23/2022Парично2000.00Преглед
71Людмил Людмилов Христов9/26/2022Непарично240.00Преглед
72Маргарита Петкова Иванова9/27/2022Парично1000.00Преглед
73Мария Борисова Петрова9/23/2022Парично800Преглед
74Мария Илийчова Георгиева9/12/2022Парично1000.00Преглед
75Мартин Лилянов Мартинов9/19/2022Непарично1200.00Преглед
76Михаела Руменова Пехливанова9/30/2022Парично2500.00Преглед
77Михаил Иванов Пенчев9/26/2022Парично5000.00Преглед
78Петя Пешева Симеонова9/27/2022Парично1000.00Преглед
79Радка Гаврилова Николова 9/12/2022Парично1000.00Преглед
80Росица Александрова Богоева9/28/2022Парично1000.00Преглед
81Спас Величков Николов9/12/2022Парично1000.00Преглед
82Тодор Драгомиров Кралев 9/21/2022Непарично276.05Преглед
83Христо Стоилов Токилиев9/12/2022Парично1000.00Преглед

 

Наименованията на социологическите и рекламните агенции, както и на агенциите за осъществяване на връзки с обществеността, които работят с партията.

 

Вид на агенциятаНаименование
Рекламна168 часа" ЕООД
РекламнаДАРИК РАДИО" АД
РекламнаЕском Медиа Груп" ООД
РекламнаМЕДИА ЛАЙТ" ЕООД
РекламнаАДВЪРТАЙЗ КОНСУЛТ 77 ЕООД
РекламнаАСТРА-ПРИНТ ЕООД
РекламнаАутдор Медиа Тийм ЕООД
РекламнаБряг Медиа Груп ЕООД
РекламнаБЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
РекламнаБЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
РекламнаВербал ООД
РекламнаГЛОБАЛ МЕНШЪН ЕООД
РекламнаДЖЕЙ ПОЙНТ ООД
РекламнаДИАНА ЕООД
РекламнаДОБРИЧ ОНЛАЙН ООД
РекламнаЕ РАЗГРАД ЕООД
РекламнаЕТ КИПА КАЛИНКА ТРИФОНОВА
РекламнаИВАНОВ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД
РекламнаИНВЕСТОР.БГ АД
РекламнаИНДИПЕНДЪНТ МЕДИЯ БГ ЕАД
РекламнаИНФОРМАЦИОННА АГЕНЦИЯ ДОБРУДЖА ЕООД
РекламнаКВОРУМ СС ЕООД
РекламнаМедиатор 2010 ООД
РекламнаМетрополис Груп АД
РекламнаМилекс - 08 ООД
РекламнаМорето ООД
РекламнаОФФ Медия АД Булстат: 201670952
РекламнаПЕТЕЛ.БГ ООД
РекламнаРезон ООД
РекламнаСМАРТ ХОУМ СИС ООД
РекламнаТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ
РекламнаФРОГ НЮЗ ЕООД
РекламнаХАСКОВО ИНФО ЕООД
РекламнаЮМЕРА 2020 ЕООД