Начало/Зелен план за София

Зелен план за София

Целта ни е да постигнем по-добра среда за живот в София, столицата ни да бъде град за хората, където ще се чувстваме добре и ще можем да живеем здравословно. За това сме си поставили 4 цели в нашия Зелен план за София:

 • Да опазим парковете и междублоковите пространства от застрояване
 • Да постигнем по-чист въздух
 • Да направим Витоша достъпна
 • Да спрем презастрояването в столицата

Да опазим парковете и междублоковите пространства от застрояване

Хиляди декари зелени площи в паркове и в междублокови пространства в София са частна собственост. 320 дка в Южния парк са частни, 1900 дка от общо 2500 дка в бъдещия парк Въртопо между Младост и Дървеница, около 80% от планирания Източен парк е в същото положение, 50% от Северния парк. Такива терени има и в Борисовата градина, и в Западен парк.

В същото положение са и малки паркове и междублокови пространства.

Те трябва да бъдат запазени като част от зелената система на града, но собствениците търсят начини да ги застроят. Това е цъкаща бомба. В закона има срок от 15 години общината или държавата да изкупят тези терени или собствениците им могат да поискат да ги застрояват. Този срок изтича за първите такива имоти през януари 2022г. От тогава са заплашени градинката на водната кула в Лозенец или части от Лесопарк Дъбова гора по бул. Никола Вапцаров.

Но в края на миналата година Конституционният съд отмени и този срок от 15 години като твърде дълъг. И следващият парламент задължително ще трябва да промени закона. Вместо да се разрешава поголовно строителство в парковете и междублоковите пространства, обаче, от Изправи се! Мутри вън! предлагаме създаването на Национален фонд за опазване на природата от застрояване в размер на 500 млн. лв., за да започне процесът по ускорено придобиване на зелени площи и защитени територии – частна собственост, които са застрашени от застрояване. Общинските управи, особено на големите и крайморските градове доказаха, че нямат възможности, нито желание да се справят сами с този проблем.

За запазване на зелените площи от Изправи се! Мутри вън! ще предложим:

 • Законодателни промени срещу преотреждане на терени за озеленяване в терени за застрояване
 • Защита на имоти със смесено предназначение – за озеленяване и някакъв вид застрояване
 • Създаване на Национален фонд за опазване на природата от застрояване в размер на 500 млн. лв за ускорено придобиване на зелени площи и защитени територии – частна собственост, които са застрашени от застрояване. Извън столицата тези поправки ще обхващат и останалата част от страната, където има сходни проблеми с паркове като парк Бачиново в Благоевград, Бедечка в Стара Загора или Морската градина във Варна
 • Ще предложим защита и на Черноморското крайбрежие със забрана за строителство на 100м от брега и забрана за застрояване на защитени територии по морето и в планините.

Да постигнем по-чист въздух

София е първенец по мръсен въздух. И през 2020г. оглавихме класациите по замърсяване в Европа и в света. През студените месеци станциите в София почти ежедневно отчитат превишени нива на фините прахови частици. Основните замърсители за столицата са битовото горене, включително на забранени и силно замърсяващи отпадъци като гуми, текстил, масла, стари дограми. От друга страна е замърсяването от автомобилите, като по данни на Столична община регистрираните автомобили в града са 964 000, още около 200 000 влизат в столицата всеки ден. Над половината от движещите се в София автомобили са над 20 годишни и отговарят на най-замърсяващите категории Евро 1 и 2. Третият основен замърсител е свързан с уличната прах от паркирането в зелени площи или при работата на строителни обекти.

Към тях Столична община се готви да добави и значителен индустриален замърсител като изгради завод за горене на отпадъци, който ще допринесе с допълнителни 8 тона фини прахови частици, както и с азотни, въглеродни окиси и други замърсители във въздуха.

Мъгли в София винаги ще има заради географските особености на Софийската котловина, но от нас зависи колко замърсен ще е въздухът по време на безветрие и температурните инверсии.

На първо място не можем да решим проблема преди да си признаем за неговото съществуване. Станциите за измерване качеството на въздуха на Изпълнителната агенция по околна среда са едва 5 в рамките на града и са разположени на значително отстояние от кварталите с най-замърсен въздух през зимните месеци на годината. Станциите на Столична община също не са разположени оптимално и не измерват замърсяването от автомобили на невралгични кръстовища или в центъра на града.

И докато отговорността за голяма част от мерките е на Столична община, там очевидно не могат да се справят с този проблем. Затова от Изправи се! Мутри вън! ще предложим серия от мерки на държавно ниво за справяне с проблема не само в София, но и в цялата страна:

 • Ще настояваме за поставянето на 3 пъти повече станции за измерване чистотата на въздуха в София като ще предложим разполагането им на невралгичните точки с пиково замърсяване на ФПЧ и серни окиси. Разполагане на станции до всички значими индустриални замърсители в близост до населени места в страната и увеличаване броя на станциите в големите градове
 • Станциите за въздуха ще показват данни в реално време вместо обобщени данни за последните 24 часа
 • Ще предложим признаване на агрегирани данни от гражданските станции за чистотата на въздуха, поставени в градовете, като съпътстващи измерители на замърсяването на въздуха
 • Ще внесем промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух за по-строги ограничения относно качеството на въздуха, повече задължения и възможности за контрол от страна на РИОСВ и реални санкции и възможност за затваряне на производства при системни нарушения
 • Ще предложим нормативно заложен „Алармен праг“ за замърсяване на въздуха, при достигането на който ще се задействат мерки за намаляване емисиите от замърсители, ограничаване на излагането на мръсен въздух на деца и уязвими групи, препоръки за гражданите
 • Ще предложим на обсъждане промени в Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление и Наредбата за изискванията и контрола върху дървесината за по-строги правила и контрол за качеството на горивата за битово горене
 • Ще настояваме помощите за отопление да не се използват за твърди горива, а за отопление с електричество, газ или парно
 • Ще настояваме за връщане на Наредбата за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, която поставяше изисквания за минимални отстояния до населените места на замърсяващи индустрии, включително инсталации за третиране и горене на отпадъци
 • Ще доведем до край битката в съда срещу завода за горене на боклук в центъра на София
 • Ще преосновем РИОСВ, за да започнат да осъществяват реален контрол над индустриалните замърсители
 • Ще настояваме КАТ да въведе ефективен контрол срещу силно замърсяващи автомобили и такива с премахнати катализатори
 • Ще дадем повече възможности на общините да въвеждат широк спектър от мерки срещу замърсителите и за директен контрол
 • Ще отстояваме запазването на зелените клинове от Витоша за даване на възможност за влизане на чист въздух от Витоша в столицата
 • Ще дадем възможност държавни терени да се предоставят на Столична община за изграждане на буферни паркинги и безплатни паркинги в кварталите

 

Да направим Витоша достъпна

Въпреки, че София е в полите на Витоша планината и до момента не е реализирала потенциала си. Планината е трудно достъпна с недостатъчно възможности за достигане до подходите към нея, нито на достатъчно възможности за използване на превоз до по-високите части. Изградените туристически съоръжения в планината в голямата си част не функционират, включително два от трите лифта в основата на Витоша, както много от влековете във високите части.

Вместо това се допуска компрометиране на планината със строежи в рамките на природния парк и завземане на все повече от подножието на Витоша от строителни обекти.

Ще направим Витоша по-достъпна и защитена като:

 • Ще настояваме за възстановяване на ски съоръженията върху държавни терени в съществуващия им обхват и без премахване на трайна дървесна растителност
 • Ще действаме според възможностите за възстановяване от държавата на тънещите в разруха лифтове на Витоша
 • Няма да допуснем План за управление на Витоша, позволяващ застрояването на планината, унищожаване на гори и компрометиране на защитени местности в парка
 • Отваряне на затворените като вили туристически обекти в рамките на парка – без огради на Витоша
 • Ще подпомогнем обособяването на автобусни маршрути между населените места в подножието на Витоша, за да дадем възможност на туристи от София за лесен достъп до всички части на планината, не само до силно туристическата северна страна, на територията на Столична община, но и до подходите от Ярлово, Чуйпетлово, Кладница

Да спрем презастрояването в столицата

Презастрояването продължава да е един от големите проблеми на София. Ръководството на Столична община вместо да използва възможностите за ограничаване на прекомерното строителство, го поощрява и предоставя всички законови вратички за строителство извън ограниченията на законите и на общия устройствен план на София.

Строителството в зелени зони на града, в междублокови пространства и паркове е продължаващ проблем, който засилва и проблема с мръсния въздух, с трафика, с недостига на детски градини в квартали на София. Към това през последните години става все по-ясна тенденцията за допускане на безконтролно високо строителство при превишаване на ограниченията за максимална интензивност на строителството на множество места в града. Публично известните планове за много високи сгради, основно в южната част на София са над 30. А сгради като Златен век в Лозенец, АйТауър на Солни пазар и Гранд Каньон на Деницата в Младост са само част от най-нашумелите и проблемни казуси.

В допълнение самият Закон за устройство на територията е написан така, че да е в полза единствено на строителите, не и на обществото, което е лишено от възможност да оспорва незаконосъобразни актове на общината.

Затова Изправи се! Мутри вън! ще предложим промени в Закона за устройство на територията и Закона за устройство и застрояване на Столична община по посока на:

 • Ограничаване максималното застрояване в различните зони на града според Общия устройствен план и задължително озеленяване в рамките на имота, а не извън него
 • Увеличаване на отстоянията между сгради. Не може да се допускат фасадите на жилищни сгради с височина над 20м да са на отстояние под 10м една от друга. Приравняване на отстоянията между жилищни и нежилищни сгради с действащите между две жилищни – не по-малко от височината на по-високата сграда
 • Затваряне на законовите вратички за строителство над пределно допустимото за дадена градска зона и заобикаляне ограниченията на зоната
 • Затваряне на поправката „Златен век“, за да е ясно, че законът е над всички, включително над тези с евтини апартаменти
 • Гарантиране на междублоковите пространства като част от зелената система на града
 • Ограничаване на възможностите за плътни огради и парцелиране на жилищните комплекси
 • Ограничаване на приемането и изменянето на планове на парче извън общото синхронно развитие на града
 • Премахване на възможностите за строителство на 2 допълнителни етажа над допуснатото ограничение в устройствените планове като „подпокривни етажи“
 • Значително разширяване кръга на заинтересованите лица, които имат право да обжалват строителните планове и задължително информиране на гражданите и обществени обсъждания за всяко застрояване в близост до жилищни сгради
 • Ще предложим защита и на Черноморското крайбрежие със забрана за строителство на 100м от брега и забрана за застрояване на защитени територии по морето и в планините.