Начало/Мая Манолова: С предложения Закон за земеделските земи правителството връща ТКЗС-тата

Мая Манолова: С предложения Закон за земеделските земи правителството връща ТКЗС-тата

03.12.2019

С публикувания проект на Закона за земеделските земи на практика правителството връща ТКЗС-тата, в които собствениците не са имали право да се разпореждат със земята си. С внесения законопроект се убиват малките производители в сектор земеделие, а те обработват близо 10 млн. дка земя в интензивно производство - овощарство, тютюнопроизводство, зеленчукопроизводство и животновъдство.

Това заяви Мая Манолова в своя позиция относно публикувания за обществено обсъждане проект на Закона за земеделските земи.

Манолова посочва, че темата за уедряването на земята касае над 3 млн.българи, а предложеният проекто-закон е в полза само на едрите собственици на земя.

Според нея основният проблем е предвиденото уедряване на земеделските земи, при което земята на дребните собственици се слива с тази на едрите собственици. Това става чрез включването им в съсобственост, където малките собственици имат миноритарен дял и дори да възразят срещу това сливане, администрацията не е длъжна да се съобрази с тях.

Законът не предвижда възможност дори за оспорване на издаването на нови планове и актове за собственост по съдебен път.

Според Манолова правителството предлага връщането на задължителна колективизация с ТКЗС-та. Единствената разлика е, че сега се прави в полза на феодални частни собственици, посочва тя в своята позиция.

По думите й в момента е налице свръхконцентрация на собствеността на земеделската земя, като над 80 % от нея се управлява от едва 1,5 % от стопанствата.

В този смисъл не считам, че задължителното и в някои случаи насилствено уедряване на земята ще допринесе за по-устойчивото и ефективно обработване. В същото време обаче, такова уедряване силно ограничава свободата и възможностите на индивидуалните собственици да управляват и да се разпореждат със земите си.

Манолова и екипът й смятат, че така предложените текстове са силна заплаха и за малките земеделски производители, които ще са принудени да се съобразяват с парцелирането, изготвено в полза на едрите производители.

Според Манолова с процедурата се допуска едрите собственици да не заплащат дължимото възнаграждение по договорите за използването на земята и същевременно запазват правото си да получават европейските субсидии, изплащани на площ по схемите и мерките на Общата селскостопанска политика.

Според нея законопроектът обединява три земеделски закона, но запазва действието на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, който позволява продължаващата вече 30 години, след началото на прехода, реституция. А материята за довършването на поземлената реституция по същество не е засегната, което според нея и експертите в екипа й ощетява милионите собственици на земя.

Подкрепяме предложението земеделската земя да не може да променя предназначението си за срок от седем години след покупката, но предвидените в законопроекта изключения на практика обезсмислят това ограничение, като позволяват изменение, когато промяната на предназначението е предвидена в Общ устройствен план или в случаите на концесии и други, казват още Манолова и екипът й.

Считаме за правилна промяната, която проектът на закон въвежда в правилата, по които ще се отдава под наем и аренда държавна земя, но настояваме в търговете оттук нататък да могат да участват само кандидати, които заедно със свързаните с тях лица, обработват максимум 3 000 дка, завършват те позицията си.

Тагове: Новини