Начало/Декларация със 70 управленски мерки

Декларация със 70 управленски мерки

22.12.2020

Декларация

 

70 управленски мерки

на

Партньорската мрежа „Изправи се.БГ“

за

повишаване на доходите на обикновените граждани, подкрепа на бизнеса, демонтиране и ревизия на едноличния модел на управление

 

Ние, от Партньорската мрежа „Изправи се.БГ“,

като изразяваме готовност за създаване на широко обединение срещу 10-годишния едноличен модел на управление на Бойко Борисов, подкрепян задкулисно от ДПС;

като заставаме зад справедливите искания на протестиращите граждани за оставка на премиера Борисов и главния прокурор Иван Гешев и за възстановяване на демокрацията и върховенството на правото;

като отстояваме достойното място на България в ЕС и НАТО и се ръководим от националния интерес;

като се обявяваме за провеждане на честни избори с машинно и дистанционно (електронно и по пощата) гласуване;

ДЕКЛАРИРАМЕ,

че ще работим за създаването на устойчиво мнозинство на почтените

в 45-ото Народно събрание

за повишаване на доходите на обикновените граждани, подкрепа на бизнеса, демонтиране и ревизия на едноличния модел на управление.

 

 В изпълнение волята на протестиращите срещу статуквото, инициативните комитети от цялата страна, активистите на местни каузи и организациите, които припознават в Партньорската мрежа „Изправи се.БГ“ платформа за политическо представителство на обикновените хора,

ние се ангажираме в 45-ото Народно събрание да осъществим следните 70 управленски мерки,

като не се ограничаваме само до тях, а именно:

I. Ускорено повишаване доходите на българските граждани при запазване на фискална стабилност

 

 1. Прилагане на пакет от икономически мерки за чувствително повишаване на разполагаемите доходи. Въвеждане на минимална почасова ставка с цел постигане на минимален доход от 1000 лв. на месец и ръст на средната заплата до 2000 лв. месечно при запазване на фискалната стабилност.
 2. Преизчисляване и увеличаване на пенсиите, справедливи социални плащания, почасов и нощен труд.

 

II. Стимулиране на бизнеса и семейните стопанства

 

 1. Подкрепа на бизнеса за безапелационно и безусловно нарастване на доходите, в т.ч. и чрез програми за подкрепа на стартъпи, иновативни компании, “зелена“ индустрия, малък и семеен бизнес. Прилагане на добрите европейски антикризисни практики за подкрепа на заетостта и доходите на работещите хора и покриване на фиксираните разходи на предприятията (наеми, режийни разходи, заплати, осигуровки, амортизации и др.) при голям спад на продажбите
 2. Въвеждане на задължение на публичните администрации да изплащат фактурите за доставки и услуги от бизнеса в рамките на 30 дни.
 3. Повишаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 000 лв. на 200 000 лв. и запазване на доброволната регистрация по ДДС като облекчение за микро- и малкия бизнес.
 4. Намаляване със 75% на патентния данък до възстановяване на икономиката.
 5. Временно освобождаване от данъци на сектори и производства като стимулираща мярка.
 6. Отмяна на някои данъци и такса смет за фирми без дейност или при силно намалени обороти до излизане от икономическата криза.
 7. Намаляване на данъчната тежест в частта данък върху ЕТ, данък върху застрахователни премии, данък върху доход от лихви и срочни банкови депозити.
 8. Въвеждане на такса върху сделките с луксозни стоки.
 9. Въвеждане на уведомителен режим за стартиране на нов бизнес. Намаляване на административната тежест с отмяна на част от разрешителните режими и замяната им с уведомителни.
 10. Премахване на изискването микропредприятията да изготвят годишни отчети.
 11. Премахване на задължителното сключване на договори за трудова медицина в сектора на услугите.
 12. Забрана към администрацията да изисква от потребителите информация, която вече е налична в административните регистри.
 13. Създаване на Национална програма „Семейно стопанство”, която ще предоставя земя и пари на домакинства за зеленчукопроизводство, традиционни култури, производство на рози, мед, билки, плодове и за животновъдство.

 

III. Ускорена модернизация на икономиката и електронно управление. Затваряне на гишетата. Почтено държавно управление

 

 1. Затягане на контрола върху приходната част на бюджета; преустановяване на практиката за изразходване на бюджетния излишък без решение на Народното събрание; пресичане на контрабандните канали; реформиране и оптимизиране на администрацията и въвеждане на таван на работните заплати на мениджърите в държавните дружества.
 2. Прилагане на принципа „Пари срещу реформи“ по отношение на средствата за България от Фонда за възстановяване на ЕС Next Generation EU с фокус върху финансиране на зелена, споделена, кръгова и нисковъглеродна икономика, образование, здравеопазване, модерно селско стопанство, енергийна независимост, електронно управление, стимулиране на микро-, малкия и семейния бизнес и устойчивото използване на природните ресурси.
 3. Шоково въвеждане на електронно управление и премахване на всички гишета с чиновници по цялата централна, териториална и местна администрация.
 4. Нова данъчна политика чрез децентрализация на част от приходите от бюджета в полза на общините.
 5. Осигуряване на качествен интернет достъп на територията на цялата държава.
 6. Нов подход в регионалната политика, насочен приоритетно към създаване на дигитални и интернет базирани работни места, индустриални зони и фокусирана държавна подкрепа за регионите с по-ниска икономическа активност.
 7. Стартиране на Национална програма за разработване и интегриране на смарт системи за управление и сигурност, изцяло електронни обществени поръчки, дигитално образование, електронно здравеопазване с електронна здравна карта за повече качествени работни места в IT-сектора и прозрачност на публичните услуги.

 

IV. Ревизия на управлението и възстановяване на справедливостта

 

 1. Незабавна ревизия от специална комисия на управлението на Бойко Борисов като министър-председател, на министри и заместник-министри, представителите на изпълнителната власт и всички органи и институции, регулатори, държавните дружества и дружества с държавно участие.
 2. Комисията по ревизията ще започне работата си с ревизия на НОИ и политиките, за които плаща НОИ, ревизия на НЗОК; ,ревизия на НАП и на изтичането на личните данни на над 5 млн. български граждани от НАП; Сребърния фонд; Българската банка за развитие; участията на офшорни дружества в усвояване на публични средства; пенсионните дружества и тяхното състояние; търговските аташета; Фонда за пътна безопасност към МВР; средствата, дадени през годините за електронното управление и e-правителство; предоставянето на българско гражданство; програмите за модернизиране на армията; програмите за саниране и ремонт на язовирите; държавния ВиК-холдинг и ВиК-сектора; топлофикационните и ВиК-дружествата; средствата за изграждането и ремонтите на пътища и магистрали; държавните дружества „Автомагистрали“, „Монтажи“, Дружеството за управление и стопанисване на язовирите; Държавната консолидационна компания; Държавната петролна компания; ВЕЦ-овете и тяхната собственост; средствата за преодоляване на последствията от Ковид-кризата и причините за отбелязаната в България най-високата смъртност в ЕС по време на пандемията; всички раздадени бонуси в администрацията и възнагражденията за участия в бордове на държавни служители, в т.ч. оповестяване на лицата, които са ги разрешили и получили.
 3. Ревизия на всички големи обществени поръчки на трите правителства на Бойко Борисов и на всички знакови сделки от прехода, свързани с управляващите към съответния момент и техните партийни и приятелски кръгове.
 4. Публично оповестяване на плана за ревизията, резултатите от нея и гарантиране на справедливи съдебни процеси.

 

V. Мащабна съдебна реформа. Закриване и преосноваване на институции. Промени в Конституцията

 

 1. Мащабна съдебна реформа за справедлив досъдебен процес, децентрализиране на прокуратурата, ограничаване безконтролната власт на главния прокурор, прозрачно кариерно развитие и атестация на магистратите и без политическа намеса в съдебната власт.
 2. Закриване на Специализирания наказателен съд и Специализирания апелативен наказателен съд.
 3. Поправки в Конституцията, които да се предприемат само след широк обществен консенсус и след одобрение на бъдещите промени на референдум по следните теми:
  • Ефективно разделяне на законодателната, изпълнителната и съдебната власти и създаване на действащи механизми за взаимен контрол;
  • Въвеждане на ефективна система за отговорност на главния прокурор и гарантиране на функционалната независимост на прокурорите от техните ръководители;
  • Гарантиране на независимостта на съда, разделяне на управлението на съда от управлението на прокуратурата и намаляване на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет от 11 на 5 члена;
  • Овластяване на гражданите да предлагат закони, както и да защитават конституционните си права чрез въвеждане на индивидуалната конституционна жалба;
  • Въвеждане на възможност и граждански комитети и организации, освен партии, също да могат да предлагат кандидатски листи на избори;
  • Създаване на конституционни гаранции за опазване на чистотата на българската природа.

 

 1. Незабавен избор на нов състав на Висшия съдебен съвет, КЕВР, СЕМ, КЗК и КФН, със задача да гарантират конкурентна и честна бизнес среда; нови бордове на държавните предприятия, които да прекратят източването им.
 2. Закриване и преосноваване на институции и органи от изпълнителната власт, които системно са обслужвали лобистки интереси – РИОСВ, ДНСК, държавния ВиК-холдинг и др.
 3. Създаване на граждански бордове, за да се гарантира прозрачността и ефективността на институциите.

 

VI. Неотложна законодателна програма в защита на обикновените хора

 

 1. Изменения в Конституцията, съгласно глава V от настоящия документ.
 2. Закон за частния фалит.
 3. Пакет от закони, с които да се подобри качеството на ВиК-услугите и да се прекратят злоупотребите и монополните практики при снабдяване с вода, ток, парно, газ и мобилни услуги.
 4. Пакет от закони за премахване на свръхпривилегиите на банките.
 5. Закон за ограничаване дейността на колекторите и бързите кредити.
 6. Закон против зариването на страната с боклук и забрана за вноса му от трети страни.
 7. Изменения в Закона за чистотата на атмосферния въздух, с който се въвежда санкция за държавата при всеки ден на превишение на минималните допустими нива на замърсяване в размер на 1 стотинка на засегнат човек на ден. Глобите ще се събират в специален фонд, който ще се ползва за мерки срещу мръсния въздух.
 8. Изменения в Изборния кодекс, с които да се изчистят избирателните списъци от „мъртви души“ чрез въвеждане активна регистрация и да се оставят машинното и дистанционното (електронно и по пощата) гласуване като единствени възможни.
 9. Изменения в законите и подзаконовите нормативни актове, с които да се гарантира бърза и добре платена спешна помощ, включително чрез създаване на система за реакция с медицински хеликоптери.
 10. Изменения в Закона за ДДС, с който прагът за задължителна регистрация по ДДС се увеличава от 50 хил. на 200 хиляди лв. и се запазва доброволната регистрация по ДДС.
 11. Изменения в данъчните закони за частична децентрализация на фискалните приходи към местната власт със съпътстващи ги отговорности.
 12. Изменения, с които се ограничава произволът на частните съдебни изпълнители върху гражданите и бизнеса. В случай че ефектът не се постигне - закриване на ЧСИ и замяната им с държавни.
 13. Изменения в Закона за специалните разузнавателни средства за спиране на злоупотребите със СРС и премахване на произволното следене на трафични данни.
 14. Изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители за гарантиране на бърз и лесен достъп на производителите до крайните потребители и осигуряване на изкупуване на определени продукции на справедливи цени.
 15. Изменения в Закона за личната помощ и в законите за хората с увреждания с цел осигуряване на справедлива подкрепа.
 16. Законодателни изменения за определянето на таксата битови отпадъци според принципа „Замърсителят плаща“.

 

VII. Достъпно здравеопазване без доплащане

 

 1. Цялостна реформа в здравеопазването с поставяне на пациента в центъра на здравната система, премахване на лимитите и въвеждане на електронно здравеопазване.
 2. Премахване на доплащането в брой в здравната система с повишени публични разходи за здравеопазване и контрол върху изразходването им.
 3. Поне петкратно увеличение на практиките по профилактика и превенция, включително чрез политики за преодоляване на основните фактори за увреждане на здравето: здравословно хранене, по-чист въздух, безопасност на пътя, здравословни условия на труд. По-голямо финансиране на доболнична помощ и долекуване.
 4. Намаляване на доплащането за лекарства и освобождаване на НЗОК от ДДС за медикаменти и медицински изделия.
 5. Удовлетворяване справедливите искания на медицинските специалисти за увеличаване на заплащането и по-добри условия на труд.

 

VIII. Гаранции за чиста околна среда

 

 1. Забрана на строителството в защитени зони - дюни, морския бряг, природни паркове.
 2. Прекратяване на зариване на България с боклук – забрана на внос на боклук от трети страни, ограничаване на местата и срока за съхраняването му, премахване на мълчаливото съгласие при издаване на разрешения за площадки и инсталации за третиране и горене на боклук.
 3. Спиране на незаконната сеч и новозалесяване на изсечените територии в планините и забрана за сечища във вододайните зони.
 4. Програма за гарантиране на по-чист въздух в българските градове – подмяна на замърсяващите отоплителни инсталации, въвеждане на стандарти за твърдото гориво, осъществяване на контрол върху замърсяващи производства и срещу нерегламентираното изгаряне. Монтиране на измервателни станции за въздуха до индустриалните замърсители с информация в реално време.
 5. Създаване на алармен праг и въвеждане на глоби за държавата при всеки ден на превишение на минималните допустими нива на замърсяване, които ще се събират в специален фонд за мерки срещу замърсяването на въздуха: разширяване на мрежата от комплексни измервателни станции, стимулиране на незамърсяващи превозни средства и др.
 6. Прекратяване източването на язовирите. Реален ремонт на язовирните стени и намаляване загубите по водопреносната мрежа.

 

IX. Просветено общество, в което на никого не е обърнат гръб. Адекватни социални услуги. Култура

 

 1. Безплатни детска градина и ясла за всяко дете. Осигуряване на ваучери за децата без места в общинска забавачка.
 2. Национална програма „лаптоп за всяко дете“ с подсигуряване на лаптоп, интернет и компютърна периферия за всички ученици и учителите.
 3. Въвеждане на трайни съвременни практики за дигитално обучение и навлизане на образованието в 21 век.
 4. Увеличаване на финансирането на висшето образование в зависимост от качеството, научните достижения и нуждите на икономиката и обществото.
 5. Устойчиво увеличаване на бюджета за култура с 20 % всяка следваща година с цел адекватно финансиране на културните продукти и възстановяване на сектора след Ковид-кризата.
 6. Предоставяне на държавни чекове за услуги (ваучери) за грижа за децата (детегледачи), за нуждаещи се възрастни граждани и за хора със специални потребности.
 7. Постоянна програма за подпомагане на самотните родители чрез ваучери за храна, социални услуги, помощ за отопление, детегледачи и пряко финансово подпомагане.
 8. Предоставяне на държавни чекове за услуги за поддържане на дома и домакинството, битови ремонти и културен достъп.

 

X. Защита на потребителите от монополите. Държавата омбудсман. Свобода на словото

 

 1. Гарантирана защита на правата на потребителите от доставчиците на ток, вода, парно, мобилни оператори, банки, бързи кредити, ЧСИ, арбитражи, колектори.
 2. Увеличени правомощия на КЗП по отношение на финансовите институции и за защита на длъжници.
 3. Гарантиране свободата на медиите и прекратяване на политическия, лобисткия и партийния натиск върху тях. Спиране на практиките на купуване на медийно присъствие с държавни пари. Въвеждане на регистър на собствеността на медиите.

 

Ние, от Партньорската мрежа „Изправи се.БГ“, се разграничаваме от създаването на напрежение между основните демократични извънпарламентарни организации и партии. Напротив, призоваваме за изграждането на мостове за съвместен контрол над изборния процес и взаимодействие за връщането на свободата, демокрацията и правовия ред.

На базата на настоящата декларация Партньорската мрежа „Изправи се.БГ“ ще провежда преговори за създаване на устойчиво парламентарно мнозинство за реформи в полза на обикновените хора и ще изгради цялостната си управленска програма.

 

 

 

22 декември 2020 г.

Гр. София

Тагове: Новини